is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 22, 30-05-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar wij vernemen is smeerkaas op de „Holland Fair” te Philadelphia een van de producten, die zeer veel aftrek vinden. Volgens „Economische Voorlichting” had de desbetreffende producent een speciale studie laten maken van o.a. de verpakking en de gewenste afmetingen, terwijl hij daartoe ook Amerikaans advies had mgewonnen. Inde reeks verslagen van de Alg. Ned. Zuivelbond is als no 5 verschenen: het Schreuderkaasvat, een onderzoek naar de bruikbaarheid vaneen nieuw model Edammer kaasvat. De prijs bedraagt ƒ 0,75 per stuk. De Zuivelfabriek en Melkinrichting „De Nijverheid” N.V. te Groningen is met ingang van 30 April j.I. in handen van de N.V. Lijempf overgegaan. Naar wij vernemen, is het de bedoeling de melk van de oud-leveranciers van „De Nijverheid” in de melkinrichting van de Lijempf te Groningen te verwerken. Het gebouw van de Nijverheid zal een distributiestation voor de stad Groningen worden. Geen daad, zó gering, of zij kan gedaan worden met een groot doel en daardoor veredeld worden. * * * De kunde van vele artsen bestaat in het vertrouwen hunner patiënten. * * * Wie al te lang nadenkt, zal weinig tot stand brengen. * * * Door beleid brengt de mens veel meer tot stand dan door geweld.

Benoemingen, enz. Benoemd tot directeur aan de C. Z. „De Volharding” te St Nicolaasga de heer H. IJ. Wiarda, voorheen werkzaam als assistentdirecteur aan de C. Z. te Workum. – In aansluiting op de vermelding van de benoeming van de heer C. Broersma tot directeur van de C. Z. „Terschelling” te Formérum in ons vorige nummer, delen we thans mede, dat mede op het drietal stonden de heren F. J. Esser te ’t Meer en J. te Biesebeek te Terwispel. Er waren 26 sollicitanten. Aan de C. Z. te Nieuwleusen (Ov.) werd benoemd tot controleur fok- en contrólevereniging de heer G. H. Blankena te Bathmen en tot leerling- machinist de heer W. Vossebelt te Dalfsen. – Benoemd tot centrifugist aan de C. Z. te Haskerhorne uit 10 soll. de heer B. Bouma te Assendelft. Benoemd tot le botermaker aan de C. Z. „Andi” te Angerlo de heer J. Krikke te Birdaard. Mede op het tweetal stond de heer J. H. Kiers te Eemster-Leggeldoo. Marktberichten BODEGRAVEN, 23 Mei. Aangevoerd 131 partijen kaas. Prijzen: le soort ƒ 1,91—1,96, 2e soort ƒ 1,85—1,90, extra soort tot ƒ 2,03. Handel matig.

WOERDEN, 24 Mei. Aangevoerd 161 partijen kaas. Prijzen: le soort ƒ 1,92—1,97, 2e soort ƒ 1,85—1,90, zware,tot ƒ 2,05. Handel matig. GOUDA, 25 Mei. Aangevoerd 230 partijen kaas. Prijzen: le kwal. ƒ 1,90—1,96, 2e kwal. ƒ 1,85—1,89, extra zware graskaas tot ƒ 2,02. Handel kalm. ALKMAAR, 26 Mei. Aangevoerd 36.000 kg kaas: 1 stapel boerenkaas 40 + ƒ 92 per 50 kg, id. volvet geen notering, 13 stapels fabriekskaas ƒ 89. De handel in fabriekskaas was stuk, rest vlot. LEEUWARDEN, 26 Mei. Friese kaasnotering: Goudse volvet ƒ 1,84 —ƒ 1,85, Edammer 40 + ƒ 1,72— ƒ 1,73, broodkaas ƒ 1,71—1,72. Stemming goed. KOPENHAGEN, 18 Mei. Groothandelsprijs kaas volvet 300—320 (vorige week 320—340), 40 + 280 (v. w. geen notering), 30+ 210 —230 (v. w. 230—235), 20 + 215 (onveranderd), alles in kronen per 100 kg. Afrekenprijs boter, melk en ondermelk onveranderd.

Aangeboden: 200 Broodkaasvormen 2+ kg. Briev. onder no 343569 W.Z. aan hef bur. van dit blad.

Gedemobllis. Militair 22 jr, z. z. g. g' als WINKELBEDIENDE, lp een zuivelzaak. – Liefst daar waar overname der zaak mogelijk is. Midd.standsdipl. aan. wezig. – F. L. v. HEININGEN, Looierslaan 34 Leidschendam. Te koop aangeboden: Buttner Melkpoedermachine syst, Hatmaker geh. compleet, cap. bij voorindikking 2500 liter per uur. Ook geschikt voor het drogen van andere vloeistoffen. Handelsondernem. ANBER. GEN Folkingestr. 35, Groningen, Tel. 24208,

GROTE FABRIEK heeft voor haar afdeling indamping- en verstuivingsinstallaties nog capaciteit over. Laboratoria voor eventuele onderzoekingen aanwezig. Brieven onder nr 343566 W.Z., aan het bureau van dit blad.

452