is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 31, 01-08-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVRAAGD een gedlplom. Centrifugist met ervaring. Goede beloning. Schriftelijke sollicita. ties vóór 2 Augustus. ALM, COÖP, MELKINR., Almelo.

GEVRAAGD een gedlplom. FABRIEKSCONTROLEUR Voorlopig geen woning. Schriftel. sollicitaties vóór 2 Augustus a.s. ALM. COÖP. MELKINR., Almelo.

SIMPLEX KLEPPENSLIJPERS voor het opzuiveren van klepzittingen van 3/8 " tot 8 " in afsluiters. WIJ EXPOSEREN DEZE APPARATEN OP DE AANSTAANDE JAARBEÜRS VAN 5-14 SEPT. IN HAL B STAND 1 EN 3. UW BEZOEK ZIEN WIJ GAARNE TEGEMOET. SCHELIS IMPORT & EXPORT N.V. NOORDSINGEL 202 ROTTERDAM Telefoon 47322

ASSER COÖP. MELKINRICHTING EN MELKPRODUCTENFABRIEK Parallelstraat 8-9-10 Assen, vraagt een tweede machinist Bij voorkeur bekend met electrotechniek en in het bezit van het diploma F. N. Z.-machinist. Brieven binnen een week na het verschijnen van dit blad ten kantore der fabriek. Exporteurs van kaas en andere melkproducten worden gezocht door Rijnlandse Import-Agentuur. Eventueel belangengemeenschap. Alleen serieuze aanbiedingen onder nr 1952 W.Z., aan het bureau van dit blad.

KAASRASPMOLENS Husqvama, ƒ 20.—■ KAASSNIJMACHINES ƒ 47.50 KAASMESSEN roestvrij, ƒ 22.50 CHROOMOPSTANDEN en PAPIERSNIJAPPARATEN BOUMAN Winkelbenodlgdheden Jodenbreestraat 70 AMSTERDAM-C. TANKS’ ijz., aluin., roestvr.staal bekleed met plastic etc. in alle grootten „DELMA” MIJ . A’dam Scheldestr. 89, Tel. 29482 Te koop aangeboden; een in g. st. verk. Facon BUIZENKOELER lengte 3.75 m, 22 waterbuizen en 6 pekelbuizen. Te bevr.; Coöp. Zuivelfabr. „ST BRIDIDA”, Bavel.

DEN HAAG * KOEL- en VRIESINSTALLATIES óók voor de grootste capaciteiten * Hoofdkantoor: Laan v. Meerderv. 42 ; Tel. 33.49.21. Voor service: Vondelstraat 1 Tel. 39.42.10 – 33.79.82 Na 18 uur 32.09.65

650