is toegevoegd aan je favorieten.

Nederlandsch weekblad voor zuivelbereiding en -handel; orgaan voor zuivelbereiders en handelaren in zuivelproducten, jrg 56, 1950, no 42, 17-10-1950

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de Coöp. Zuivelfabriek „Vooruitgang-Koegras” G.A. te Julianadorp, N.-H., wordt gevraagd, voor spoedige indiensttreding:

een centrifugist tweede botermaker met diploma of daarvoor studerende Woning disponibel. Gemeente klasse 111. Groep B. Volledige sollicitaties te richten aan het kantoor der fabriek. Gevraagd: Plaatsvervanger- Centrifugist van goede get.schr. voorz., door grote zuivelfabriek in het Westen van het land. Br. onder no 370160 W.Z., aan het bur. van dit blad.

Weeklonen berekenen in één derde van de tijd ! U kunt vele kostbare uren werk besparen door de „Weekloon-Calculaior alles bijeen” in gebruik te nemen. In deze calculator vindt U alles wat U nü nog moet uitrekenen, in overzichtelijke tabellen bijeen Aan elke mogelijkheid is gedacht. U behoeft slechts na te slaan en dan de bedragen op het loonbriefje in te vullen. Niet alleen de normale weeklonen vindt U er-in uitgerekend, maar ook de bedragen, die moeten worden ingehouden wegens verzuim, wegens bijdragen inde premiën voor de Ziektewet, Pensioenregeling en Ziekenfondsenbesluit, alsmede wegens de Loonbelasting. Bovendien de verhogingen wegens overwerk, ziekengeld, ongevallenwet, enz. Prijs f 9.75 ineen handige ringband op een formaat van 16 x 26% cm, met inbegrip van automatische toezending van alle gedurende een vol jaar verschijnende aanvullingsbladen. Levering volgt na ontvangst van het bedrag per postwissel of postgiro nr 502258, met duidelijke vermelding „Weekloon-Calculator.” Uitgevers Mij „C. MISSET” N.V., Doetinchem

Gevraagd; gebruikte Kannenwasmachine cap. ± 200 bussen p. uur. Br. onder no 370161 W.Z., aan het bur van dit blad. Aangeboden: autom. Margarinepakmachine voor J ponden kubusmodel. In uitstek, conditie. Zeer geschikt voor choc.pasta. Briev. ond. no 370096 W.Z. aan het bur. van dit blad. Te koop een MELKVENTERSKAR geheel nieuw, op gummibanden, met overdekte zitplaats. – Te bevr.; Coöp. Zuivelfabriek „Ons Belang” te Tuk/Steenwijk. Gevraagd prijsopgave voor; Volle Hatmakerpoeder, door N.V. Leidsche Melkinrichting „De Landbouw”, Rijnsburg.singel 23, Leiden.

Agent/Wederverkoper « wenst dealleen-vertegenwoordiging van melkpoederfabriek (syst. Krause) op provisiebasis e./o. eigen rekening, voor Rotterdam. Br. onder nr 369431 W.Z., aan het bur. van dit blad. f\ ■■ ■ -■

Aangeboden: Bijna niet gebruikte ronde bussenwasmachine, 250 bussen, compleet met pompen en motoren, (Jansen en Sutorius). Stork ronde bussenwasmachine, 250 bussen, compleet met pompen. Bussenspoelmachine (Union Werke), 150 bussen. Stork Steriliseerkasten, 900 flessen. Nog als nieuwe „Hubert” steriliseerkast, 1500 flessen. Als nieuwe ronde sterilisator 400 hele flessen. Transportabele Stork electrische melkpomp, direct aan vertind koperen melkbakje van 400 liter gekoppeld, voor het leegpompen van tanks. Roestvrijstalen melkbakje, 1000 liter, vertind koperen bakje, 500 liter. Zware dubbele ijzeren kaaspersen. – Karnkneders van 2000 tot 4000 liter, voor riemen electrische aandrijving. Weinig gebruikte Alfa-melkeentrifuge, 5000 liter, electrische aandrijving, gesloten type en roestvrijstalen schotels; dito centrifuge van 1500 liter, lp?1' Steeds alle soorten zuivelwerktuigen voorradig. In- en verkoop, het bekende oude adres; Ïlf A M HÜD DCIC Rooseveltlaan 77, Amsterdam, v VAJN IUIK Ktili, Telefoon 98425.

896