is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 1, 1913, no 33, 15-08-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tomaten per 100 pond f 8.— Tomaten (kleinere) „ 100 „ f 6.— Tomaten (groote) „ 100 „ f 6.50 Tomaten (bonken) „ 100 „ f 2.25

Tomaten (uitschot) „ 100 „ f 0.50 Perziken „ stuk f 0.12 18-VIH-’lB. V. Z. D. B.

Berkel en Rodenrijs.

Dinsdag 5 Aug. Woensdag 6 Aug. Aanvoer: 58.888 komk. Ie srt. 76.887 komk. Ie srt. 80.127 komk. 2e srt. 20.408 komk. 2e srt. 100 <8 Tomaten. 1.985 IB Tomaten. 8.286 K.G. Pronkb. 1.720 K.G. Pronkb.

Eng. komk. . f 5.70—f 7.90 f 5.10-f 7.10 „ „ 2e . „ 2.70—„ 4.20 „ 8.00—,, 4.80 Kleine halve komk. „ 1.40-,, 2.50 „ 1.70—„ 2.60 Stek . . . „ 0.45- „ 0.80 „ 0.85—,, 0.75

Stokprincessen . „ 15.30—„ 15.70 „ 11.00—,, 15.00 Pronkb. p. 100 K.G. „ 7.70—, 8.60 „ 7.60—„ 10.40 Tomaten p. 100 pd. „ 5.80 „ 5.60—„ 6.80 „ 2e . . „ 5.60- „ 4.50-„ 5.40 „ (bonken) „ 1.60— „ 2.60—„ 8.90 Sav. kool . . . „ 6.40—„ 7.60 „ 8.00—,, 8.40 Roode „ . . . „ 4.70—„ 6.40 „ 4.60—„ 5.80

Vrijdag 8 Aug. Zaterdag 9 Aug. Aanvoer : 61.601 komk. Ie srt. 99.678 komk. Ie srt. 80.278 komk. 2e srt. 40.314 komk. 2e srt. 1.984 <8 tomaten. 2.014 ® tomaten. 8.015 K.G. Pronkb. 5.816 K.G. Pronkb.

Eng. komk. . . . f 8.20—f 4.60 f 8.50 f 5.00 „ „ 2e . „ 1.90—„ 2.90 „ 1.80—„ 8.10 Kleine halve komk. „ 0.80—„ 1.70 „ 1.00—„ 1.50 Stek . . . „ 0.85—„ 0.55 „ 0.45—,, 0.90 Stamprincessen. . „ 9.40- „ 10.90 Stokprincessen . „ 10.00—„ 10.80 „ 11.80—„ 18.00

Pronkb. p. 100 K.G. „ 7.60—„ 9.80 „ 9.70-,, 18.50 Snijboonen ... „ 18.80- „ 14.00 Tomaten p. 100 p. „ 5.70—„ 6.90 „ 6.90—„ 7.10 „ 2e. . . „ 8.60—„ 5.60 „ 4.10--„ 5.00 „ (bonken) „ 1.80—„ 2.70 „ 2.50—„ 8.60 Sav. kool . . . „ 6.90—-„ 8.40 „ 6.00 „ 6.90 Roode „ . . . „ 8.50—„ 4.30 „ 4.20—,, 5.00 Maandag 11 Aug.

Aanvoer: 48.624 komk. Ie srt. 811 <8 tomaten. 28.168 komk. 2e srt. 886 K.G. pronkboonen. Eng. komk. ... f 4.10—f 5.10 „ „ 2e . „ 2.80-„ 8.50 Kleine halve komk. „ 1.30—„ 2.20 Stek ... „ 0.80—„ 0.75 Pronkb. p. 100 K.G. „ 10.10—,, 10.90

Tomaten p. 100 pd. „ 7.10—„ 8.10 „ 2e . . . „ 4.90—„ 5.70 „ (bonken) „ 3.00-,, 4.00 Roode kool „ B.oo ~ 4.10 Sav. „ „ 5.90—,, 6.00

De partijen komkommers worden weer iets grooter; wat de prijzen betreft kan gezegd worden, dat er een „stukje” af is.

Veel geld brengen de Pronkboonen op, van dit product wordt nog niet veel aangevoerd. Tomaten zijn stijgende. Stokprincessen beginnen in kleine partijtjes te komen; mooi doch niet al te warm weer zal den aanvoer van dit artikel vermeerderen. v. D. L.

Rotterdam.

Coöp.Tuinbouwveiling „Rotterdam en Omstreken”.

De prijzen van 7—lB Aug. waren als volgt: Azia komkommers Ie soort van f 4.40—f 4.90 „ „ 2e „ „ „ 2.20 „ 3.80 Eng. kas-komkommers Ie „ „ „ 4.20—,, 9.20 Eng. kas-komkommers 2e „ „ „ 1.80—„ 6.80 Eng. komkommers w „ » 2.90 6.10 Eng. komkommers 2e „ „ „ 1.80—„ 8.90 Halve komkommers „ „ 0.90—,, 8.50

Groengele komkommers „ „ 0.40—„ 8.80 Komkommerstek per groote ben „ ~ 0.05—„ 0.75 Bloemkool per 100 stuks „ „ 7.90—„ 18.10 Bloemkool „ 100 „ 2e soort „ „ 3.60—„ 9.00 Peen „ 100 bos „ „ 1.60—„ 4.80 Tuinboonen „ 100 K.G. „ „ 8.80 Tomaten „ 100 pond (middel) „ „ 8.80 9.40 Tomaten „ 100 „ (groote) „ „ 2.60—„ 7.30 Tomaten „ 100 „ (kleine) „ „ 0.80—„ 7.00 Tomaten „ 100 „ (bonken) „ „ 0.90—„ 8.60

Pronkboonen ~ ~ 8.10--,, 18.90 Princesseboonen „ ~ 8.70—„ 14.40 Snijboonen per 100 stuks „ „ o.lB „ 0.22 Meloenen „ stuk „ „ 0.20—„ 0.55 Selderij „ „ 0.60—„ 0.70 Savoye kool „ 100 stuks „ „ 8.80—„ 7.20 Witte „ ~ 100 „ „ „ 2.00—„ 8.20 Roode kool „ 100 „ „ „ 8.00—„ 5.40

„ „ „ 100 „ 2esrt. „ „ 1.70—„ 8.10 Kroten „ „ 1.80—„ 2.10 Andijvie „ 100 struiken ~ „ 0.50—„ 1.50 De totale aanvoer van komkommers bedroeg 808.982 stuks, die van tomaten 80.482 pond. J. H.

Hoogezand-Sappemeer.

Sinds de vorige opgave valt weinig nieuws te vermelden. De prijzen bleven, op een enkele uitzondering na, vrijwel onveranderd. Komkommers konden den boegen prijs niet bonden, terwijl de tomaten iets in prijs stegen. Voor augurken bestond goede vraag; al de andere producten waren gemakkelijk te plaatsen. Werden ’t vorige jaar zoogen. groote veilingen (verkoopveilingen) gebonden, thans is op een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering met algemeene stemmen besloten, dat verkoop-systeem te laten varen en de boenen tegen dagprijzen gewoon te laten veilen. Om de partijen eenigszins belangrijk te maken, zal vanaf Zaterdag 16 Aug., geregeld eiken Woensdag en Zaterdag een boonenveiling worden gehouden. De gemiddelde prijzen waren als volgt:

Tomaten. Druiven. Augurken. I. 11. grof. fijn. SAug.f 6.30 f 5.10 f 2.50 f 0.56 f 0.80 f Ö.85 6 „ – 7.00 5.50 – 8.80 – 0.54 – 0.74 – 0.82 7 „ – 7.20 – 5.80 – 8.20 – 0.54 – 0.65 – 0.29 8 „ – 5.90 – 5.10 – 8.10 – 0.54 – 0.70 – 0.84 9 „ – 5.50 – 5.80 – 8.10 – 0.54 – 0.80 – 0.86 11 „ – 5.40 – 5.80 – 8.40 – 0.52 – 0.90 – 0.85 per 100 stuks. per 100 pond. per K.G. F.

Westland.

Wij moeten ons weekoverzicht ditmaal beginnen met de verbetering van een dwaze drukfout in bet vorige bericht, betreffende bet product Uien, welk woord door den zetter vervangen was door bet woordje „Hier,” waardoor bet voor vele lezers tamelijk onverstaanbaar was geworden. Sedert de vorige week is de prijs der Uien nog aanmerkelijk gedaald, zelfs tot beneden den gulden