is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 14, 03-04-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzien, hoewel men hoopt, dat, wanneer het wat warmer wordt, het ongedierte spoedig verdwijnen zal. Dit is zeker, dat een aantal bakken, als de radijs er uitgeplukt is, wel weer opnieuw zullen moeten worden volgemaakt met iets anders, want er zijn vele rijen, die schoon op zijn.

De laatste dagen, waarop het weer droog was, is er zooveel leven in den handel van pootuien gekomen, dat ze nu reeds zoo goed als opgeruimd zijn; ’t is een groot onderscheid met het vorige jaar, toen er duizenden ondergespit moesten worden. De prijs dit voorjaar met 35 ct. per 1000 begonnen, is gestegen tot 50 ct., zoodat zij, die ze laat verkocht hebben, er veel beter bij gevaren hebben dan degenen die ze vroeg verkochten.

Naar met zekerheid wordt vernomen, za.l hier binnenkort een tweede groentenveiling worden begonnen, door de N. V. tot Exploitatie van vrije veilingen op het eiland IJsselmonde. v. N.

Centrale Aalsmeersche Veiling.

Afgesneden rozen komen in steeds grootere partijtjes ter veiling en ook seringen worden dagelijks nog vrij wat aangevoerd, wat waarschijnlijk wel tot en met Paschen zal voortduren. Dan zal echter de aanvoer, wat seringen betreft, wel aanmerkelijk afnemen, want alleen de groote kweekers hebben nog wat struiken om te forceeren, de kleinere trekkers hebben reeds eerder hunne laatste opgezet.

Als hoogste prijzen voor Iste kwaliteit snijbloemen noteert men van 23—28 Maart als volgt:

Witte Seringen: Marie Legraye 20—85 cent per tak. Blauwe „ Charles Dix . 20—27 „ „ „

„ „ Spath. . . . 20—28 „ „ „ Rozen; Kaiserin 15—24 „ „ stuk. „ Caroline Testout . . . 14—22 „ „ „

„ Brunner 15—22 „ „ „ „ Jhr. J. L. Mock . . . 20—31 „ „ „

„ Abel Chatenay. . . . 20—26 „ „ „ Sneeuwballen B—l4 „ „ „ Prunus 10—16 „ „ „

Malus Scheideckeri 7—15 cent per stuk.

Rhododendrons 3—6 „ „ „

Japansche Lelies 10—16 „ „ kelk.

Violieren één-poot 12—17 „ „ stuk.

Anemonen f0.70—-f1.05 per 100 st.

Aalsmeer, 31 Maart 1914. Jb. A. Dzn.

Breda.

27 Maart. 30 Maart. 1 April.

Savoiekool . . . f o.lo—f 0.39 f 0.10-f0..32 t 0.11-f 0.33

Roode kool . . „ 0 07—,, 0.70 „ 0.09—„ 0.53 „ 0.03—,, 0.55

Salade . . . . „ „ 0.51 „ 0.16—,, 0.49

Knolselderie . . „ 0.18-,. 1.12 „ 0.36—„ 1.20 „ 0.30—,, 1..36 Knolrapen . . . „ 0.16 „ 0.42 „ 0.23—„ 0.41 „ 0.12—„ 0..36

per 10 stuks

Boerenkool. . . f 0.50—f 1.36 f 0.36—f 1.46 f 0.38—f 1.35

Prei „ 0.26-, 1.60 „ 0.27—, 2.60 „ 0 30—„ 1.50

per 100 stuks.

Uien f o.lo—f O lO’' Appelen ... -- f 0.14”—f 0.17

Witlof .... „ 0.08—„ 0.20 „ 0.06—„ f 0.05—f o.lB^

Spruiten. . . . „ 0.17”—„ 0.23 „ 0.13 —,. 0.22” . 0.23 —„ 0.28 Spinazie. . . • „ 0.09”0.19 „ 0.09”—„ 0.19 „ 0.08”—„ 0 21”

Postelein . . . „ 0.28=—„ 0.29 „ 0.29 „ 0.26—„ 0.29

per K.G.

Aardappelen . . f 2.39—f 3.37 f 1.97—f 2.31 f 2 24 per 70 K.G.

Radijs . . . . f 0.36—f 0.48 f 0.33—f 0.45 f 0.23-f 0.38

Kelen 0.15—,, 0.21 „ 0.14—„ 0.23 „ 0.09—, 0.22”

Selderie. . . . „ 0.26—,, 0.39 „ 0.31—„ 0.37 Rhabarber . . . „ 0.41—, 0.53 „ O 33—„ 063 „ O 41—„ 0.67

Wortelen . . . „ 1.33 per 10 bos

Komkommers. . f 0.14= f 0.06—f 0.15 f 0.12=

per stuk.

Laatste Berichten.

St. Petersburg.

Blijkens telegrafisch tiericht uit St. Petersburg is de opening van de Intern. Tuinbouw-Tentoonstelling aldaar, die op 18 Mei zou plaats hebben, verdaagd tot 36 Mei.

Vergelijking van marktprijzen van enkele producten.

In „Handelsberichten”, uitgave van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, worden sedert 19 October 1911, geregeld wekelijksche vergelijkende overzichten van de marktprijzen van eenige levensbehoeften opgenomen. Voor zoover voor de tuinbouwers van belang, nemen wij die uit het nummer van gisteren over.

Aard van het artikel. Marktplaats. ±BlMaartl9l2 ±3lMaartl9l3 ± 24Maartl914 ± 31Maartl914 Aardappelen perH.L. (Bergers) . . Amsterdam 2.00- 2.40 0.80-1.20 2.40- 2.80 2.80-3.10 „ „ „ (Blauwe) . . 3.00- 3.10 1.50-2.00 2.30- 4.00 2.50-4.25 „ „ „ (Blauwe) . . Rotterdam 3.00- 3.20 2.00-2.25 2.75- 3.50 2.75-3.50 „ „ „ (Bonte) . . . 3.10- 3.80 2.00-2.25 „ „ „ (Eigenheimers) 2.20- 2.40 0.90-1.20 3.30- 3.50 8.50-4.00 Groenten: Roede kool per 100 stuks .... Broek op Langendijk 10.00-22.00 2.00-11.50 1.50-12.00 1.60-1.500 7.50-18.00 2.00-15.20 1.40- 7.80 1.40- 8.00 Witte „ n » » .... 8.50-20.00 0.80- 3.40 1.30- 7.00 1.20- 6.50 Uien per 50 K.G 2.30- 2.80 0.48- 0.64 7.00- 7.30 8.20- 9.70 Salade per 100 krop Loosduinen 4.50- 5.90 4.20- 6.00 2.20- 7.10 2.60- 6.80 Spinazie per ben ff 0.33- 0.63 0.26- 0.48 0.36- 0.59 0.29- 0.48 Prei per 100 bos ff 0.57- 1.10 2.20- 2.60 Komkommers 8.00-18.90 8.00-17.50 5.20-14.90 Wortelen per 100 bos 12.00-26.60 16.60-24.50 15.00-25.00 12.00-28.60 Boerekool per ben ff 0.22- 0.27 0.14- 0.16 0.07- 0.15 Peulvruchten: 6.75- 9.35 6.75- 9.35 Groene erwten per H.L Groningen 9.00-11.75 6.00- 8.75 Blauwpeulerwten „ „ ff 7.00-10.00 5.00- 8.75 6.00-11.25 6.00-11.00 Schokkers „ „ ff 13.00-20.00 Eieren per 100 stuks Amsterdam 3.20- 6.90 3.15- 6.75 3.55- 7.50 „ *„ 100 „ Maastricht 3.40- 4.60 3.50- 4.60 , „100 „ Rotterdam 3.50- 4.80 3.00- 4.50 3.70- 4.95 3.50- 4.95