is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 43, 06-11-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rotterdam.

Coöp.Tuinbouwveiling „Rotterdam en Omstreken”,

Delftsche Oroentenveiling.

Witte kool . . f 3.00-f 3.30

Savoye „ .. f 2.80-f 2.90 f 2.70-f 4.00

Groene „ . . f 2.50-f 2.60

Salade . . . . f 1.00-f 1.50

Peen f 2.10-f 2.20 f 2.00-f 2.10

Andijvie. . . . f 0.70-f 1.05 f 0.55-f 0.95

27 Oct. 28 Oct. Eng. Komk. I f 5.20 f 5.60 . „ II f 3.20 Witte „ II f 0.90 Bloemkool I f 4.40-f 7.30 f 5.80 « II f 2.40-f 3.60 f 3.20 Roode kool I •f 3.80 f 3.00-f 3.10 » „ II f 1.50 Savoyekool I f 4.10-f 4.30 f 2.40-f 4.50 „ II f 2.60-f 3.10 f 0.80-f 2.20 Witte kool f 1.50 Groene kool f 3.10 Andijvie f 0.35-f 1.40 f 0.25-f 1.20 Kroten p. 100 bo.s f 1.90 f 1.60-f 1.90 Peen p. 100 bos f 1.60-f 1.70 f 0.90-f 2.00 Knolrapen f 2.60 Knolselderij per 100 bos f 16.00-f 17.00 f 17.00 Uien p. 100 K.G. f 6.50 Spruiten p. 100 K.G. f 3.70-f 7.60 „ p. zak f 0.10-f 0.75 f 0.15-f 0.60 Appelen p. 100 K.G. f 6.00 Peren p. 100 K.G. f 5.00-114.00 f 4.00-f 6.00 Tomaten (middel) f 4.10-f 6.20 f 3.00-f 5.50 „ (groote) f 2.70-f 2.90 f 2.90 „ (kleine) f 1.70-f 2.40 f 1.80-f 2.90 „ (bonken) f 0.50-f 1.50 f 0.70 Pronkb. p. 100 K.G. f 3.30-f 3.70 f 4.90 Snijboonen p. 100 stuks f 0.39-f 0.45 f 0.27-f 0.45 Aanv.: 6755 kr. And. 10786 kr. And. 4792 pd. Tom. 1981 pd. Tom. 30 Oct. 31 Oct. Eng. Komk. I f 3.70-f 4.90 . „ II f 1.90 f 1.70 f 2.60 Bloemkool I f 3.60-f 6.80 f 4.90-f 6.50 » II f 2.00-f 3.40 f 2.30-f 3.60 Roode kool I f 4.00-f 5.30 „ „ II f 0.75 Savoyekool I f 4.80 f 2.90 „ II f 2.60 Andijvie f 0.15-f 1.00 f 1.00 Peen per 100 bos f 1.10 Spruiten „ zak f 0.09-f 0.70 Appelen „ 100 K.G. f 7.00 Peren „ 100 „ f 6.00-115.00 f 4.00-f 15.00 Tomaten (middel) f 3.20-f 4.50 f 3.40-f 5.50 „ (groote) f 1.90-f 2.50 f 2.30-f 2.80 „ (kleine) f 1.00-f 1.50 f 1.30-f 2.10 „ (bonken) f 0.80-f 0.90 f 0.70-f 0.90 Pronicboon. p. 100 K.G. f 2.80 f 3.10-f 5.00 Princb. p. 100 stuks f 0.17-f 0.24 Snijboonen p. 100 stuks f 0.29-f 0.44 Aanv.: 4330 krop Andijvie. 6310 krop Andijvie. 4497 pond Tomaten. 4211 pond Tomaten.

üien – f 7.00-f 7.10

Kroten f 1.70-f 2.10 f 1.50-f 1.30

Druiven . . . . f 0.40-f 0.48

Tomaten . . . f 6.00-f 7.60 f 7.00-f 8.00

Boerenkool . . f 0.10-f 0.16

V. D. W.

Veursche Groentenveiling.

Veilingsvereeniging „Over-Betuwe” te Eist.

(Overzicht der veiling van 28 October tot 2 November.)

30 Oct. 8 Nov. Nero I per 100 pond f 5.70-f 7.70 „ II 11 11 11 f 1.60-f 2.30 Tomaten I 11 11 11 – f 3.90-f 4.50 n II 11 11 11 f 2.10-f 8.00 f 2.10 Sla I 11 11 f 1.70-f 2.80 f 2.00-f 2.40 „ II 11 11 f 0.30-f 1.00 f 0.40-f 1.20 Peen 11 11 f 1.20-f 1.90 f 1.80 -f 2.80 Andijvie 11 grben f 0.08-f 0.13 f 0.12-f 0.22 11 kl. 11 f 0.08-f 0.07 f 0.05-f 0.10 Spinazie 11 11 11 f 0.11-f 0.13 f 0.16-f 0.23 Postelein 11 11 11 f 0.20-f 0.81 f 0.27-f 0.38 L. J. V. 1.

Er valt voor de afgeloopen week weinig verandering te vermelden. Van de meeste artikelen bleven de prijzen op dezelfde hoogte. Alleen voor Bellefleurs, die over het algemeen mooi van stuk en kleur waren, werden iets hoogere prijzen besteed.

Keukenappels, zoowel zure als zoete, bleven stevig aan prijs en werden graag voor binnen- en buitenland gekocht^

Tafelperen, die in hoofdzaak van uit het koelpakhuis werden aangevoerd, brachten enorme prijzen op. Er is hier echter maar één kweeker, die deze methode tot nog toe in toepassing brengt. Hij heeft er wel succes mede. Het fruit hiervoor door hem gebruikt is van prachtige kwaliteit. Dat niet meer anderen deze wijze van bewaren gaan toepassen, moet wel daaraan worden toegeschreven, dat er nog te weinig kweekers zijn, die over voldoende hoeveelheden kunnen beschikken, zoodat het de moeite loont.

Andijvie was goedkoop en gaat nog steeds in prijs teiug.

Kool was goed aan prijs, doch de aanvoer van dit artikel is van weinig beteekenis meer.

Tomaten konden zich weer iets beteren.

De noteering voor de afgeloopen week was als volgt:

Producten. 28 Oct. 80 Oct. 2 Nov. Beurré Diel . . p. pd. 11-15 ct. Beurré Clairgeau. „ 77 91/0-I2VO ct. 6-10 ct. 9-11 77 Beurré Curó . . „ 77 5-73/, 77 51/3-8 77 Bonne Louise d’Avr.,, 10-17 ij Duchèsse d’Angoul. „ 77 7-12 77 William’sDuchess „ 77 10-15 10-20 77 18-28 77 Leghiponts . . . „ 77 11-121/3 77 12-18 77 11-111/3,, Wintervijgen . . „ 77 6-BV3 7» 61/3-IO 77 7-81/3 77 Div. tafelperen . „ 77 5V4-10 77 6-81/3 77 61/3-83/, 77 Princes.se Noble . „ 77 13 77 91/2 77 81/3 77 Sterappels . . . „ 77 BV4-9V2 77 9 77 11-12 77 Goudrelnetten. . „ 77 6-BV3 77 5V3-93/4 77 51/2-81/, 77 Bellefleurs . . . „ 77 6-71/3 77 63/,-9 77 63/,-83/, 77 Paradijsappels . „ 77 s*/4-61/3 77 53/,-6i/, 77 51/3-6 77 Geurt pendu . . „ 77 7 77 6-6 V„ 77 6-61/, >7 Eijsd. Klumpkes „ 77 6V4 77 61/, 77 61/3 77 Div. tafelappels . „ 77 4^4-81/4 77 53/4-6 V 3 77 si/,-8 77 Mispels . „ 77 41/4-43/, 77 33/4-41/, 77 33/,-43/, 77 Druiven . ... „ 77 21 77 22 77 Tomaten I. . . „ 77 4-43/, n 23/,-3 77 5-7 77

00 Oct. 80 Oct Bloemkool I f 5.00- -f 6.50 f 5.50- -f 7.00 Bloemkool II f 3.50- -f 4.50 f 2.50- -f 4.50 Roode kool . f •2.50- -f 8.60 f 8.20- -f 8.50 Witte „ f 4.80- -f 4.40 f 5.00- -f 5.80 Savoye „ f 3.50- -f 5.60 f 4.80- -f 5.10 Groene „ f 2.00- -f 2.50 f 2.50- -f 2.70 Salade .... f 0.50- -f 0.70 f 0.80- ■f 0.50 Peen f 2.10- -f 2.60 f 1.60- -f 2.10 Andijvie . . . f 0.90- -f 1.10 f 0.60- -f 1.20 Uien f 6.10- -f 7.10 f 6.00- -f 7.60 Kroten . . . . f 1.40- -f 1.90 f 1.80- -f 1.90 Druiven . . . f 0.38- -f 0.40 Tomaten. . . f 7.00- -f 9.00 f 7.00- -f 10.00 Pronkboonen f 1.20- -f 2.20 f 8.00- -f 8.60 Boerenkool . f 0.08- -f 0.10 f 0.15- -f 0.16 2 Nov 8 Nov. Bloemkool I. f 4.00 -f 7.00 f 4.00- -f 6.60 Bloemkool 11. f 2.50 -f 8.50 f 2.70- -f 8.10 Roode kool. . f 8.10-f 4.00 f 2.50- -f 8.10