is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 1, 08-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had, dat na de feestdagen de prijs zou dalen, was er juist weer wat verbetering. Men noteerde als hoogste prijzen van 28 Dec. 2 Jan. als volgt:

Witte seringen: Marie Legraye 14—29 cent per tak. Blauwe seringen: Spath . . 14—24 „ „ „ ~ „ Charles Dix 12 —2O „ „ ~ Sneeuwballen 10—14 „ „ „ Prunus 8 -14 „ „ „

Calla’s 14 18 >) n y Rhododendrons 3 5 „ „ „

Chrysanthemums in kleur . 10—22 ~ ~ „ Tulpen in diverse soorten . 2—4 ~ ~ ~ Japansche lelies 10—12 „ ~ kelk. Aalsmeer, 5 Jan. ’l5. Jb. A. Dzn.

Coöp. Veilings Vereeniging „Bloemenlust”

te Aalsmeer.

Wanneer men dagelijks met verschillende kweekers in aanraking komt en den tegenwoordigen critieken handelstoestand bespreekt, dan bepalen die gesprekken zich natuurlijkerwijze meer in ’t bijzonder tot den bloemenhandel.

Velen hoort men dan verzuchtingen slaken als: „wat gaat het toch slecht met de bloemen” of „wat scheelt het toch bij de vorige jaren,” anderen houden bespiegelingen over: „wanneer het nu eens geen oorlog geworden was, wat zouden de bloemen dan duur geweest zijn,” enz., enz. Dergelijke uitingen zijn zeer zeker niet van waar-

heid ontbloot en zijn van enkele personen ook wel te verklaren, daar zij weinig of geheel niet kapitaalkrachtig zijn. Het zijn echter niet alleen dezulken, die zich op dergelijke wijze uitlaten. Bij sommigen is het meer een soort pessimisme, dat hen ook in normale tijden kenmerkt.

! Aangenaam was het ons, wat wij dezer dagen een i paar andere kweekers hoorden getuigen n.l. het volgende: I „wanneer ’t met den bloemenhandel nog maar blijft I gaan, zooals het tot nog toe gegaan is, dan zijn wij tevreden.” Zie, daar zit een andere geest in, I die zeer zeker heel wat beter in staat is er den moed ' voor zichzelven en voor anderen in te houden; en moed ' houden is zeer zeker het devies; met moed houden is veel gewonnen in de laatste maanden, waarvan de resultaten voor den handel, als we terugblikken naaide eerste weken in Augustus, ons gerust tot tevredenheid kunnen stemmen.

Ook het marktoverzicht van 26 Deo.—3 Jan. kan 1 bevredigend genoemd worden. Wi] noteerden als volgt:

I Seringen: Marie Legraye . . 14—24 cent per tak. ~ Spath 14—22 „ „ „ Charles Dix (vertakt) 18—24 „ „ „ ! Prunus B—ll „ „ „

Sneeuwballen 6—ll „ „ „ ’ Tulpen IVs—y, u stuk.

i Rhododendrons 2V2—5 » n Jap. lelies 6—ll „ „ kelk.

Aalsmeer, 5 Jan. ’l5. J- S.

Vergelijking van marktprijzen van enkele producten.

In Handelsberichten”, uitgave van het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, worden sedert 19 October 1911 geregeld wekelijksche vergelijkende overzichten van de marktprijzen van eenige levensbehoeften opgeien VoS zfover vo tuinbouwers van belang, nemen wij die uit het nummer van gisteren over.

i Aard van het artikel. j Marktplaats. f ± 5 Jan. 1912 j 1 ± 5 Jan.l9lB ±29 Dec. 1914 ± 5 Jan. 1915 Aardappelen p. H.L. (Andijker Muizen) Amsterdam IRH 1 fiO ! 1 1.70- 2.10 2.10- 2.80 2.10- 2.80 „ „ „ (üorgers) . . » 2 00- 2.40 i 2.30- 8.20 2.75- 8.00 2.75- 8.00 „ „ „ (Blauwe) . . „ „ „ (Blauwe) . . Rotterdam 1.75- 2.00 175 200 t 2.70- 2.90 2.90- 3.20 2.90- 8.15 8.00- 8.30 8.00- 8.25 „ „ „ (Bonte). . . „ „ „ (Eigenheimers) • « n 1.80- 2.00 2.80- 2.50 2.40- 2.50 2.40- 2.50 Groenten: Roede kool per 100 stuks . . • Broek op Langendijk 2.10- 7.00 2.20- 8.50 1.50- 5.20 1.80- 4.50 2.00- 7.80 2.00- 6.50 2.20- 9.00 2.10- 9.50 Gele „ » » » ... » 1.20- 8.70 1.40- 5.20 8.40- 7.00 3.80- 8.60 Witte „ „ „ » ... n 0 60- 0.85 8.55- 5.65 4.15- 4.25 3.80- 4.40 Uien per 50 K.G » 4.10- 4.20 6.80- 7.70 4.50- 9.50 3.20- 3.90 Bloemkool per 100 stuks .... n 2.20-10.40 8.80-10.50 Bloemkool per 100 stuks. . . . Loosduinen 1 40- 4 25 2.00- 6.00 1.40- 5.20 1.70- 6.00 Salade per 100 krop 0.42- 0.58 0.87- 0.48 0.87- 0.42 Spinazie per ben JJ Postelein „ „ » 0.70- 1.20 1.20- 1.60 1.70- 2.10 1.50- 2.00 Prei per 100 bos }} Komkommers per 100 stuks . . » 2 00-12 50 4.50-17.50 2.10- 9.00 4.00-17.50 Wortelen per 100 bos }) 1.50 0.75- 1.60 0.80- 1.80 1.10- 1.80 Andijvie per 100 struik .... n Prinsesseboonen per 1000 . . . Snijboonen per 1000 » n 0 12- 0.16 0.06- 0.08 0.10- 0.15 0.10- 0.15 n 5.60- 6.80 1.20- 7.80 2.40-10.70 3.3 0-10.40 Schorseneeren )) Peulvruchten; Groene erwten per H.L Groningen 6.00- 9.00 500 750 6.75- 9.50 6.00- 9.50 12.00- 12.00- 12.00- 12.00- Blauwpeulerwten „ „ ■ » 15.00-23 00 10.00-10.75 11.00-13.50 11.00-13.50 Schokkers „ » • • • • Eieren per 100 stuks „ „100 „ „ „100 „ .... 1 ” Amsterdam Maastricht Rotterdam 4.95- 8.25 4.80- 6.80 ! 5.00- 6.45 5.50- 8.95 5.80- 7.90 4.95- 7.85 5.70-10.00 6.00-6.90-8.00 6.60- 8.00 6.50- 8.90 5.15- 7.05