is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 6, 12-02-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MINISTERIE VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL.

DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW.

opgaaf van den invoer tot verbruik van voortbrengselen van Boom- en Bloemkweekerij, Ooftteelt en Warmoezerij. gedurende het jaar 1914.

Invoer tot verbruik (in 100-tallen K.G., bruto-gewicht) • NAMEN DER ARTIKELEN. N 1 'S z z : < ; z S z, 5z < a z z K o E-h BELGIË. BRAZILIË BREMEN. CHINA. w s D o ü 05 s Z Q EGYPTE. S ' <1 d z Q Z d z •"S s Z < 05 ptH < Eh s n 05 o c z < o o HAMBURG lERLAND. ITALIË. JAPAN. JAVA, ENZ MALTA. MEXICO. PORTUGAL PRUISEN. RUMENIË. RUSLAND. SPANJE. TURKIJE. é > CQ > ZWEDEN. Malta- en andere Zuld-Euroneesche aardappelen . 67234 277 75 15 _ 801 832 35 64826 837 36 9 d / Btoembollen, knol- en wortelgewassen .... 15076 831 – – 48 – – – 49 21 3918 4813 _ 228 1076 184 2 1 2428 12 145 1339 s. Levende bloemen, bladeren, takken fmet of zonder ® d M vruchten of bloemen), siergrassen, afgesneden, ■®9.ës los of gebonden in bouquetten of kransen. . 691 479 – – – – – – 70 1 _ 1 140 g?o| / Boomen, heesters (waaronder stam- en 1 struikrozen), met uitzondering van vrucht o3 Ö a, 1 ö l 1 boomen 36388 33975 11 2 3 – – – 31 301 1 0 10 96 7 _ 1763 91 90 2 (jla g J 1 ] Vruchtboomen 653 470 43 -> -u ag-2-3 lirl O ;5* 1 ‘3’ f Ö 1 03 > Planten in potten en kuipen 3211 8187 – – 2 1 • 182 21 1 03 1 Alle andere (planten, stekken, afleggers, ent la rijs, enz.) 331 222 – – – – – 22 1 _ 2 2 82 1 1 Aardbeziën 96 88 • 8 1 1 o 03 E j= \ Appelen Peren 103846 24684 94157 23669 1 4869 694 575 1 – – – – – – – 514 820 – – 25 – 3705 – oT >*0:0» \ 03 Noten (wal- en hazel-).... 3913 826 – – 97 – – – – 119 96 699 199 1835 74 _ 402 13 406 142 5 08 2 'Ö – 'O 9 1 2 Druiven 7715 4106 2278 88 1236 g S > Kersen – – – • – – _ _ Si d Kruisbessen ..... 17 1 '3 ”” 17 > Zwarte bessen 3 3 Roode en witte bessen j Slultkool (witte, savoye en roode kool) .... 276 159 1 117 1 Bloemkool . . , , , 49202 4 2163 _ S 3 ö 1 2 ® 1 S S Uien en sialotten 56931 7055 – – – 1 0531 ~ 3301 10775 3428 1102 739 o § ( 0 Komkommers en auenrken . . Tomaten 3710 753 31 1-' ■ 3686 747 5 13 – – – – Peen (tuinwortelen) 38636 1 8576- ‘ 60 1 Alle andere. Niet afzonderlek genoemd . . 18518 1 0571 ■ “ 133 – 22 – – – – 7781 – – 11 – – –