is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 24, 18-06-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangeveerd werden in het geheel: 3385 zak aardappelen, 450 zak Drielingen, 222.700 bos wortelen, 4730 bos rhabarber, 425 bos uien. Z.

Vereeniging „De Tuinbouw” te Grootebroek.

Was de aan voer van vroege aardappelen voor acht dagen nog onbeduidend, dezer dagen kwam er gang in. Op 8 Juni kwamen 364 halve H.L. ter markt, terwijl op 14 Juni reeds 7180 halve H.L. werden aangeboden. De prijs liep bij het toenemen van het aanbod natuurlijk terug, doch gaf niettemin reden tot tevredenheid.

Op 8 Juni werd voor groote Muizen f 4.90—f 5.70 en voor kleine f 2.50—f 3.30 bedongen,, terwijl den 14den Juni groote met f 3.15—f 4.05 en kleine Muizen met f 1.25- f 1.75 per halve H.L. werden betaald.

11 Juni f2.65-f3.20 f3.10-f4.20 f2.00-f3.20 12 „ f 2.00 f 2.95 f 3.70-f 4.70 fB.OO f 2.50 14 f1.75-f2.60 f3.70-f5.00 f 3.90 15 „ f1.45-f1.70 f2.60-f4.30 16 n f 1.90-f3.80 f 3.20 fO.lO-f3.60 Per Ziik van 50 K.G. Per 100 bos.

9 Juni. 10 Juni. Prijs. Aanv. Prijs. Aanv. Platglas-komk. I f 6.80-f 7.80 106444 f 7.00-f 8.70 64286 Y) II f 4.50-f 6.70 87248 f 5.50-f 6.80 18819 Tomaten I f 85.00 „ n f 20.00 Bloemkool I f 4.70-f 8.20 f 4.70-f 7.20 Peen f 4.40-f 7.60 f 4.00-f 6.40 11 Juni. 12 Juni. Priis. Aanv. Prijs. Aanv. Kas-komk. I f 6.80-f 7.80 f 6.60-f 7.10 „ II f 5.10-f 5.30 Platglas-komk. I f 6.20-f 7.40 159j74 f 6.80-f 7.70 161569 jy II f 5.20-f 6.20 44859 f 5.10-f 6.60 51292 Tomaten I f 85.00 » II f 11.00 Bloemkool I f 3.80-f 7.30 f 8.80-f 6.80 Peen f 8.80-f 6.00 f 5.70-f 8.60 – 14 Juni. 15 Juni. Prijs. Aanv. Prijs. Aanv. Kas-komk. I f 7.30-f 7.70 f 7.50-f 8.00 Platglas-komk. I f 6.50-f 7.90 117527 f 6.10-f 8.00 157979 IJ II f 5.00-f 6.60 30722 f 5.50-f 6.70 42725 Tomaten I f 32.00 » II f 15.00 __ Bloemkool I f 4.20-f 6.90 f 8.00 -f 5.00 Peen f 5.50-f 6.40 f 6.00-f 10.90 J. V. D. L. Wz.

Bloemkool varieerde van f 5.25—f 10.50 per 100 stuks, met een aanvoer van 61120 stuks.

Meirapen, met een aanvoer van ruim 600000 stuks, liepen van f 4.50—f 7.25 terug tot f 3.00 f 3.75 per 1000 stuks.

Voor prima kwaliteit rhabarber werd f 6.50—f 11.20 per 100 bos betaald. Mindere kwaliteit bracht zeer lage prijzen op. De aanvoer bedroeg 113315 bos. 15-6-’l5. K.

Loosduinen.

Berkel en Rodenrijs.

Rotterdam.

Coöp.Tuinbouwveiling „Rotterdam en Omstreken”.

9 Juni. 10 Juni. Prijs. Aanv. Prijs. Aanv. Kas komk. I f 7.00-f 9.00 1580 f 7.00-f 7.20 535 „ n f 5.90-f 6.80 508 f 4.90-f 5.50 671 Platgl.-komk. I f 6.10-f 7.70 80919 f 5.70-f 7.60 42204 « II f 4.90-f 5.20 84822 f 4.80-f 5.00 16383 Witte-komk. f 8.80 Meikoning f 0.15-f 0.60 21157 f 0.]5-f 0.75 6760 Bloemkool I f 4.80-f 6.90 11882 f 8.80-f 6.20 10888 Peen p. 100 bos f 3.70-f 6.20 12712 f 2.50-f 5.80 6655 Rhab. p. 100 b. f 1.00-f 2.20 990 2240 11 Juni. 12 Juni. Priis. Aanv. Prijs. Aanv. Kas-komk. I f 6.80-f 8.40 964 f 6.50-f 8.20 1920 . II f 5.10-f 6.40 259 f 5.40-f 6.20 659 Platgl.-komk. I f 5.80-f 7.00 97680 f 6.20-f 8.10 110786 „ II f 4.70-f 5.50 86047 f 5.00- f 5.60 88283 Witte-komk. f 8.00 f 6.70-f 8.80 Meikoning f 0.25-f 0.65 8885 f 0.20-f 0.85 11685 Gele kardoes I f 0.85 Tom. I p. 100 p. f 87.00 Bloemkool I f 8.90- f 7.10 11091 f 8 90-f 5.50 12167 Peen p. 100 bos f 8.80- f 6.70 18128 f 8.70-f 8.90 7504 Rhab. „ 100 „ f 0.80-f 2.30 665 f 1.40-f 1.70 816 Gr. boon. p. 100 K.G. f 13.00 14 Juni. 15 Juni. Prijs. Aanv. Prijs. Kas-komk. I f 7.90-t 9.10 1095 f 6.40-f 8.30 808 . II f 5.90-f 6.50 480 •f 4.80-f 5.90 434 Platgl.-komk. I f 6.50-f 7.80 69394 f 6.00-f 7.50 99622 » II f 5.40-f 610 26108 f 4.90-f 5.10 84956 Witte-komk. f 7.10 f 6.10-f 6.80 Meikoning I f 0.20-f 0.90 9840 f 0.25-f 0.55 10297 Tom. I p. 100 p . f 83.00 f 14.00 . II f 20.00 Bloemkool I f 4.50-f 7.50 9279 f 4.10-f 6.80 8897 Peen p. 100 bos f 4.60-f 9.60 5057 f 8.70-f 8.00 24046 Rhabarber p. 100 b. f 2.00 f 1.00-f 7.00 1796 Gr. boonen p. 100 K.G. f 10.00

9 Juni. 10 Juni. Prijs. Aanv. Prijs. Aanv. Kas-komk. 1 f 6.50-f 7.80 15000 f 6.70-f 7.20 2000 „ II f 4.10-f 5.90 f 4.(i0-f 5.60 Platglas-komk. I f 4.70-f 6.60 156500 f 5.70-f 7.20 73200 II f 3.70-f 540 f 4.70-f 6.10 Kropsla f 0.45-f 1.10 f 0.55-f 0.60 Tomaten f37.20-f 39.90 4600 f38.50-f 38.90 400 Bloemkool I f 5.30-f 8.00 64100 f 5.20-f 8.60 56500 Peen f 4.00-f 9.30 16200 f 4.10-f 9.00 18500 Spinazie f 0.06-f 0.16 Rhabarber f 1.00-f 1.20 f 2.30 11 Juni. 12 Juni. Prijs. Aanv. Prijs. Aanv. Kas-komk. I f 7.20-f 7.90 12400 f 6.80-f 8.20 16500 II f 5.40-f 6.20 f 5.00 f 5.80 Platglas-komk. I f 5.30-f 6.70 103200 f 5.00-f 6.60169400 II f 4.90-f 5.50 f 4.50-f 5.20 Kropsla f 0.20-f 0.75 f 0.55-f 0.60 Tomaten f 35.70-137.50 8100 f29.70-f37.10 7300 Bloemkool I f 4.50-f 7.60 53700 f 5.00-f 7.80 66200 Peen f 5.10-f 12.40 19200 f 5.00-f 13.70 18700 Spinazie f 0.11-f 0.17 f 0.05 Rhabarber f 1.60-f 2.10 f 1.70-f 2.10 14 Juni. 15 Juni. Prijs. Aanv. Prijs Aanv. Kas-komk I f 8.30-f 9.80 13800 f 7.10-f 920 6700 „ II f 5.50-f 6.40 f 5.70-f 6.20 Platglas-komk. I f 5.90-f 7.40 97300 f 5.50-f 7.90 163000 II f 5.30-f 6.30 f 4.10-f 5.40 Kropsla f 0.75-f 0.85 f 0.55-f 0.85 Tomaten f30.60-f 33.00 9800 f23.30-f 28.50 4700 Bloemkool I f 4.80-f 9.20 52600 f 5.60-f 10.50 48200 Peen f 6.60-f 13.30 18600 f 5.40-f 12.70 34400 Spinazie f 0.12-f 0.22 f 0.22-f 0.26 Rhabarber f 1.80-f 2.00 f 1.00-f 240 R. V.