is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 36, 10-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maagdeperen . . . . f 4.00-f 5.50

Zomervijgen . . .. . f 4.50-f 6.2ö

Bé de Mérode . . . . f 4.00-f 5.50 Bé d’ Amanlis . . . f 3.75-f 5.00

Bé Lebrun f 5.00-f 5.25 Bon Chr. Williams . . f 5.00-f 5.50

Souvenir du Congrès . f 4.75-f 5.50 Triomphe de Vienne . f 4.00-f 7.50

Div. tafelperen . . . f 4.50-f 8.00

Fransche Paradijs . . f 3.75-f 5.50 Calville f 4.00-f 4.75

Transp. de Croncels . f 4.00-f 6.00 Keizer Alexander . . f 7.50 Diverse zure appels . f 8.50-f 7.50 Diverse zoete appels . f 2.00-f 8.50 Tomaten I f ?.75-f 9.50

„ II f 4.50-f 7.50

per 100 pond. Perziken I per stuk . . 5-18 ets.

» II „ „ . . 1-33/, Meloenen 27-40

Hoogste prijzen voor Ie kwaliteit snii bloemen waren in de afgeloopen week als volat: Rozen: Kaiserin . . . , .. 4 – 772 Ct. ner stuk. „ Car. Testout . . . „ Jhr. J. L. Mock . . ■ . 5 – – 372 – 8 77 „ Sunburst . . . . . 4 – – 6'/„ 77 „ Mad. Abel Chatenay . 2 — – 77 „ Edward Mawley. . • 172- – 37a „ Arnold Janssen . . . 3 – – 47; – 9 Violieren . . . V ?? 77 Bouvardia’s – 9 7? V 77 Chrysanten Miss Elize Fulton 16 – -26 77 77 77 „ Rayofnantef . . 12 – -28 Soleil d’Octobre .... . 12 — 18 Snij groen 5 77 77 »7 rank. Dahlia’s f 0.50- -f 2.80 per 100 st. Aalsmeer, 6 Sept. 1915. Jb. A. Dzn.

L.

K.

Zwijndrecht.

De handel in uien ging de afgeloopen week weer

geregeld, de prijs was vast f 3.25 per 50 kilo, zoowel per wagon als met scheepsgelegenheid werden ze verzonden naar ’t buitenland. i

Groenten bleven goed te verkoopen. Andijvie, hoewel niet groot van stuk, werd nog altijd gemakkelijk verkocht voor f I.oo—f 1.25 per 100, de prijs van kropsla bleef evenals de vorige week 40—60 ct.' per 100. Ook van deze artikelen had geregelde uitvoer naar ’t buitenland plaats.

De aanvoer van boenen neemt sterk af, terwijl de prijzen op dezelfde hoogte van vorige weken bleven, voor platte princesseboonen werd 15, voor dikke 10 ct. per kilo betaald. Snijboonen werden verkocht voor f 2.80 —f 3.20 per 1000 al naar de kwaliteit was.

Bloemkool begint langzaam aan te komen en hoewel' de kwaliteit lang geen eerste genoemd kon worden werd er toch gemakkelijk f 8.00 – f 10.00 per 100 gemaakt. Witte kool, was niet zoo sterk gevraagd als vorige weken, maar toch werd ze verkocht voor f 6.00—f 8.00 per 100. Roode kool was meer gevraagd vermoedelijk tengevolge van de vraag voor ’t buitenland, vandaar dat de prijzen daarvan wat hooger waren en voor f 7.00 f 10.00 per 100 gemakkelijk werd verkocht. Ook Savoye kool werd tot deze prijzen verkocht.

prijs van wortelen was iets beter dan vorige week en liep tot f 3.50 per 100 bos op, de prijs van kroten bleef varieeren tusschen f 1.50—f 2.00 per 100 bos. Komkommers beginnen op te raken en gelden f 1.00 – f 2.00 per 100. v. N.

Afslagvereeniging „Beemster, Purmerend en Omstreken”.

De aanvoer bedroeg deze week: 111195 kilo slaboonen, 276700 snijboonen, 286 halve mudden stoofperen, 278 halve mudden tafelperen, 187 halve mudden appelen, 77514 kilo augurken, 2050 boa bieten.

Centrale Aalsmeersche Veiling.

Coöp. Veilings Vereeniging „Bloemenlust” te Aalsmeer.

De terugslag in de rozenprijzen, waarvan ik in mijn vorige ovei zicht melding maakte was gelukkig slechts van korten duur. Zoodra het weder koeler werd stegen de prijzen, zelfs tot eene, voor dit seizoen ongekende hoogte. Voor de kweekers is dergelijke gang van zaken

zeer gewenscht, doch H. H. kooplieden zijn daarmede niet altijd direct gebaat. Vooral zij die hunne clientèle tegen vaste prijzen bedienen vinden het natuurlijk aangenamer, wanneer de prijzen niet boven het middelmatige loepen. Hun aantal is echter niet groot, want de ondervinding heeft ook den keepers geleerd dat het wijzer IS om tegen dagprijzen te leveren. Niettegenstaande dat was de stijging abnormaal te noemen.

De aanvoer van ons herfstproduct, de Chrysanthemum, wast slechts langzaam. Over ’t geheel hoort men klagen over een slechten groei, niet alleen van de vroege, doch ook de latere soorten schijnen niet welig te tieren. Waarschijnlijk dat de aanvoer geheel niet zoo geweldig zal worden als we reeds gekend hebben in vorige seizoens. Hieraan zit echter weder een goede zijde, want dan brengt ook 2e kwaliteit veelal een bevredigende prijs op, terwijl er in tijden van overvloed niet naar oragekeken wordt.

Men noteerde van 28 Augustus—4 September als volgt: Rozen : Kaiserin . . . f 8.00—f 6.75 per 100 stuks. Caroline Testout. f 2.00—f 2.60 }J Ulr. Brunner . . f 1.50—f 3.20 )J Jhr. J. L. Mock . f 4.00—f 8.00 Abel Chatenay . f 2.00—f 3.80 ?? Edward Mawley . f 2.00—f 2.60 r) Arnold Janssen . f 3.00-f 4.50 ?) Mad. Ravary . . f 2.00—f 3.50 Sunburst . . . f 3.00—f 4.50 Duke ofWellingt. f 2.50—f 3.90 Lelies (Lancif. Melpomène) f 6.00—f 9.50 tak. Dahlia’s f 1.40—f 2.40 stuks. Gladiolus f 1.50—f 3.50 Bouvardia’s f 3.00—f 6.50 tak. Chrysanth. (Rayofnantej. f 0.17—f 0.22 tak. (Elsie Fulton). f 0.19—f 0.25 Sperzieboonen (enkel). . f 0.75—f 1.15 zak (18 p.) 77 (dubbel). . f 0.70—f 0.95 (20 p.) bnijboonen f 1.30—f 1.60 77 (20 p.) 8 Sept. '15. Jb. A. Dzn.

31 Aug. 1 Sept. 2 Sent. ölaboonen f 1.28-f 1.52 f 1.27- -f 1.54 f 1.21-f 1.38 Snijboonen f 1.60-f 1.80 f 1.80- -f 1.75 f 1.45-f 2.10 Stoofperen f 1.40-f 1.75 f 1.10- -f 1.90 f 1.25-f 1.60 Tafelperen f 1.65-f 8.00 f 1.95- -f 8.10 f 1.95-f 8.15 Appelen f 1.80-f 1.75 f 1.60- -f 4.50 f 1.80-f 2.10 Aug (middel) — f 0.72- -f 0.81 „ (basterd) — f 1.17- -f 1.31 „ (grof-fijn) f 2.00 _ Bieten p. 1000 — f 11.00 Slaboonen f 3 Sept. 4 Sept. 1.25- -f 1.87 f 1.03- -f 1.41 Snijboonen f 1 65- -f 2.15 f 1.05- -f 1.65 Stoofperen f 1.20- -f 1.60 f 1.20- -f 1.60 Tafelperen f 1.90- -f 8.10 f 1.55- -f 8.45 Appelen f 1.70- -f 2.80 f 1.25- -f 2.75 Aug. (middel) f 0.76- -f 0.80 „ (basterd) f 1.22- -f 1.30 „ (grof-fijn) f 1.95 Bieten p. 1000 f 11.00- •f 12.50 f14.00