is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar met zijne degelijkheid, in vorm gewijzigd naar den tijd, maar in wezen oiigeschonden van de vaderen geërfd. .l. 1 TT , . O •

zesde ; de TJrsulariae,

Deze nonnen hielden zich bezig met de verzorging van armen en kranken. Dat zijn de dames die op kransjes (naar de eerwaardige Doreas genoemd) voor zieken en behoeftigen kousen breiden, hemden naaijen enz.

ook de Sorores misericordiae of Soeurs grises, dus genoemd, omdat het meestal oude vrijsters (altijd nog een stadhuiswoord) zijn, die het huwelijk schuwende een uitgebreider werkkring verkiezen, overtuigd dat ze zelfs voor het grootst mogelijke huishouden toeh nooit zü'ó veel hemden zouden naaijeu en zooveel kousen breiden, als haar mensehlievend hart verlangt.

En nu nog ten besluite eene klasse van jonge dames vermeld, voor welke ik geen bijzondere nonnenorde weet; maar die al de goede eigenschappen der verschillende nonnen in zich vereenigt.

Het zija dc lieve engelachtige meisjes, die niet maar alleen savantes of ingénues fleurs de salons of huishoudsters, reines des bals, of ziekenoppasters zijn, maar die van alles het goede in zieh vereenigen, de Agnemn {Copperfield), die onbegrijpelijk veel goed doen als meisje, en als vrouiv en moeder veel van zieh laten hopen” inagtig als de onverbasterde nonnen door zedelijk overwigt op al wat haar omringt, maken zij nimmer gebruik van die magt dan tot heil van anderen, zijn zij velen I’Ange Gardien.