is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1852, 1852

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTWIJFELING.

EE\’ GESPREK TESSCUEN m DiE OPGASG MAAKT (A)

EN

EEA JOA’G MEASCn (B).

B. Het wordt mij hoe langer hoe moeijelijker om datgene te vinden wat mij geheel voldoet. In godsdienst, in kunst, in de wetenschap laten de meest geprezen werken, voor zoover ze mij bekend zijn, mijn smaak, mijn waarheidsliefde, mijn weetlust onbevredigd. Telkens als ik het Ideaal wil vatten, ontglipt het niet alleen aan mijne handen, maar zelfs aan mijn oog. En toeh wil ik het streven nog niet opgeven, toch wil ik voortgaan al is het dikwijls hopeloos. Dat Ideal zu erzeugen, zoo als Schiller het in ’t Duitsch zoo schoon kon uitdrukken, hoe kom ik daartoe?