is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUST VAX DE AAAROSIST ES DEI VERTREK DER POSTEV AAS ES VAS HET

POSTKANTOOR TE UTRECHT.

BINNENLANDSCHE CORRESPONDENTIE.

Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Drahand, Gelderland, Zeeland, Friesland, Overijssel, Groningen, Drenthe, Hertogdom Limburg, Luxemburg en Steden en Gemeenten in de provincie Utrecht.

Dagelijksclie correspondentie per gewone post tot vóór 9 ure des avonds in de bus. Tot het frankeren en aanteekenen der brieven van des morgens 8 tot des avonds 8 uren.

Dagelijksche correspondentie door middel van den spoorweg.

Met den eersten trein naar Arnhem verzendt men alle brieven voor de plaatsen langs dien weg gelegen, benevens de brieven voor geheel Gelderland, Overijssel, Groningen en Friesland.