is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1853, 1853

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de straten nog zoo morsig van avond?”” vroeg Anna die een gesprek over een ander onderwerp wilde beginnen.

«Och kind, ik weet het niet, ik heb er ook eigenlijk niet naar gekeken.” Na een korte pause : «Zij zullen razend gek staan te kijken” vervolgde hij weêr eenigzints tot zich zelven.

««Vader, wil ik u eens een glas warmen wijn klaar maken, dat zal u goed doen in de koil.””

«Ja graag, mijn kind, dat ’s een goed idéé, want ik heb het koud, ijsselijk koud.”

Terwijl Anna opstond om den wijn in gereedheid te brengen, vervolgde Mr. Schaler weer tot zich zelven ;

«Die beroerde Groningers; het plan moet nu maar doorgaan, het is juist de goede tijd er voor.”

Anna zette het dampende glas voor haar vader neêr op tafel en vroeg, wel wat bedeesd :

««Waarom zijn die Groningers zoo naar, papa? Dat heb ik nooit goed begrepen.””

«Wel, ze hebben immers de Waarheid niet, en zij prediken haar evenmin. Is dat een leer, het is Godlasterlijk. ’t Is niet meer om aan te hoeren.”

««En ik dacht dat hun leer altijd de liefde zoo op den voorgrond'stelde, is dat dan niet waar?””

«Ja, maar dat is het juist. Zij schermen altijd met de liefde, en vergeten de waarheid die ons geopenbaard is, zuiver te prediken, en als zij dan hunne onzuivere