is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KEUZE.

In het koesterend goud van de meizonnestralen

Trad zwijgend een paar door een’ bloemengaard heen,

Een schoonere maagd kon geen teekenstlft malen,

En fierder een jongeling vond men er geen.

Met kloppende harten, zoo gaan zij te zamen.

En plukken al schertsend een bloemental af;

Al kent ook het meisje niet altijd beur namen,

Haar hart zegt den naam, dien de liefde beur gaf.

Hij biedt haar een aster ‘), met tranen in d’ oogen

En wil uit de hare het antwoord verstaan;

Hoe klopte zijn boezem, hoe is hij bewogen.

Nu hij haar een’ roos van den stengel ziet slaan.

') Een aster beteekent: „Zult gij mij eeuwig getrouw blijven?’