is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Omkeering van zaken.) Het derde tafpreel is wederom gelijk aan het eerste, het vierde is juist als het tweede. Dit bewijst, volgens de mannen van het vak, dat deregeering veel of weinig afwisseling had, al naar de verandering der decoratie. Het is onloochenbaar, dat er eene scherpe punt in deze manier van hekelen gelegen is, genoeg om de oude Nijldrinkers te doen kennen als mannen van scherpzinnige oordeelvellingen. Maar zonderling is dan de opmerking, dat zulke fresco’s altijd in den kelder gevonden worden, en dat wel in den grafkelder waar Z. M. zelf bijgezet is (behoorlijk gebalsemd.) Doch genoeg om te toonen, dat wij niet op de hoogte staan om al het zout van de Charivari der Nijlbewoners te proeven; veel minder de vermoedelijke en zelfs waarschijnlijke woordspelingen, welke de Hieroglyphen bevatten, die het tafereel opluisteren.

Doch er zijn meer volken bekend, wier liefhebberij in onze dagen weerklank kon vinden. Daar zijn de Arabieren, wier eenige liefhebberij het paard is. Daar waar de stamboom zich aan dien van het paard sluit, waar de gebeurtenissen, de tijd, het geheele leven zich om het paard heen beweegt, hoe veel aantrekkelijks zou in de gesprekken der woestijn over dat ééne onderwerp niet gevonden kunnen worden! Dan ik vergat, dat ik geen aristocraat hen en de lezer waarschijnlijk ook niet, en dat wij dus weinig aan die paardenlitteratuur hebben