is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN MOOIJE DAG WEER.

»ij allen, mijne lezers, zult ongetwijfeld met mij nog dikwijls terugdenken aan den tijd, toen gij, door de slaafschc boeijen van het gymnasium ger bonden waart, en de oude Grieken en Eomeinen, die dagelijks wederkeerende kwelgeesten, telkens als spooksels zich tussehen u en de door u nagestreefde genoegens p aatsten. Van ai de herinneringen die mij uit dien tijd zijn bijgebleven, is er geene die mij duidelijker en meermalen voor den geest zweeft dan de voorstelling van sehoone voorjaars en zomerdagen, door ons in de scholen gesleten; hoe WIJ op sehoone Meimorgens, waarop de geheele natuur le fnschheid ademde, de eerste lentedagen eigen, met een leerboek der Grieksohe syntaxis of met de Anabasis voor ons, op een harde bank zaten in een bedompt vertrek.

1*