is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dus weinig verteeren,

Maar toch moeten leeren

Eegt op te exerceren

Met kleine geweeren.

En vrouwen met peeren

En fruit naar begeeren ,

En kunstenaars, heeren

Die niemand kan weeren,

Die nimmer zich scheeren.

Die alles vermecren,

Uw hoeden besmeeren,

ü speelgoed vereeren

En plegtig bezweeren,

U niet te bezeeren

Bij al ’t manoeuvreren

Met balken of speeren.

Zoo wagens als schuiten

Vol lieden van buiten,

(Met hangende wuiten

En vleezige kuiten)

Wier welige spruiten,

Schoon vormloos als kluiten.

Begiftigd met duiten

Van pret loopen fluiten.

Hun trek immer uiten

Naar lekkers en fruiten