is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1855, 1855

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN OUD MiNUSCRIPÏ.

geloof wel, dat bijna aan ieder student, hetzij almanak met een der voortbrengselen van zijn’ geest te verrijken, hetzij hij zich bepaalde tot het lezen van die van anderen , dikwijls eene vraag voor den geest is gekomen, wier beantwoording hem bij naauwkeurig onderzoek niet zoo gemakkelijk toescheen, als ze hem eerst voorkwam, namelijk de vraag : welke stukken zijn voor een’ studenten almanak geschikt?

Het was eene sombere regenachtige dag in de vacantie; niemand of niets vertoonde zich op straat dat mij had kunnen afleiden; ik had op dat oogenblik niets bepaalds te doen, toen deze vraag ook mij voor den geest kwam en mij weldra geheel en al bezig hield. Ja, welke