is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alits tribuere viderentur. Igitur titulus est mutandus, ut alii tempestate exorta, portam quo confugerent, haberent opportunum.

De Utrechtsche Senaat bleef bij zijn gevoelen, en erkende geen Collegium Supremurii omnium in Belgio Senatuura. Daarom sprak het zoogenaamde Collegium Supremum in een brief, den 27'" Jan. 1818, zijn laatste woord in dezen vorm :

Omnium in Belgio Senatuum, ea est ratio atque conditio, ut bis maxime temporibus necesse sit, unum ex iis in puppi sedere clavumque tenere, unde eornm quasi Jus et cx eo profecta publice innotescat auctoritas. Quod cum fieri aliter nequeat, nisi unius in Singulis Academiis et Athenaeis Collegil nomine singuli imperium teneaut, Jusque exerceant Scnatus; hanc nostri Collegii summam quasi cardinem et centrum unde rcliqui emanent radii, constituit cum praeseus rerum ratio publica, tune omnium in Belgio senatuum salus.

Vos autcm qui repetitis literis, quaenam vestra esset mens et voluntas, eximie praedicavistis, anatbemate percutere decrevimus. -Vos certiores facere volumus nos, nisi nostro Titulo inscriptas accepturos literas nullas, acceptasque nullo signo detracto remissuros.

Te Utrecht lei men deze brief bij de anderen in een portefeuille, en niet voordat bij een volgend geslacht de kwestie vergeten was, werd de weder geopend. We vertrouwen dat onze Leidsche broeders met ons hartelijk zulleu lagcben om dien vloek der vaderen.