is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTUUR ïflN HET UTRECHTSCHE STUDENTENCORPS.

Vcin cleii Scnatus Veteranomni Glirium spraken we vroeger. Hier noemen we hem omdat hij de oudste is geweest, en omdat zijn zegel is afgeteekend onder N". 1 van Plaat I.

Den 26° Febr. 1814 kwamen 6 studenten, njuvenes Juris ac Medicinae studiosi,” die in der tijd door den Senatus Veteranorum Glirium ontgroend waren, s Soli Senatus Doctores in hac Academia superstites,” bijeen om een Senaat op te rigten, »qui Studiosorum coramoda curet.” Deze kreeg den naam van senatus veteeanottUM en den zinspreuk : Müce stuUitiam consiliis brevem, dulce est dedpere in loco. Zijn grootzegel is afgeteekend onder N". 3 van Plaat I.

« De studenten uit de Juridische, Literarische, Medische en Philosophische faculteiten werden door den Senatus Veteranorum ontgroend en tot één corps vereenigd,”