is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die zwoegen onder zooveel zonde en smart en pijn ;

Een lust is ’t leven voor hen, wien ten deele vielen

De zoetheid en ’t genot van ’s levens ambrozijn.

Mij is ’t een strijd, een reis, een last, een lust daarneven.

Nn voel ik slechts gemis, dan baad ik me in genot.

Verhief zich onder al mijn lijden, mijn genieten en mijn streven

Mijn hart slechts meer tot aller bronwel, tot mijn God 1

Maart, 1855.

DE GESLOTEN STEEN.

Zoo werd dan zelfs ’t onnoozel steenworpspel

Ontnomen aan den Vorst der Hel?!

Maar ha I hij mocht gerechte wraak erlangen :

De steen werd schandgedenksteen van ’t

Gedrochtelijkst dwaalgeloof, en ’t ketenpaar de band.

Waar ’t Stichtsch Geloofsverstand

Zich sinds in toont gevangen.