is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

Pns Uöse ist das absolute Geheinmis* der Welt, in seiner innersten Tiefe bleibt es immer undarchdringliclie Finstemisz.

JÜL. mQller.

Niet lang mogt Eduarcl ’t plotseling vertrek van zijn vriend beklagen. Wederom klonk een tred op den trap en nogmaals vloeide er een nu met half tusschen de tanden gebromde verwenschingen vergezeld »binnen” van zijn lippen.

i)Zoo Baarnl” was ’t eerste woord van den binnentredende, ï’t is je geluk dat ik je t’huis vind, want ik heb je een allerinterressantst nieuwtje te communiceren. Om 10 uur van avond op mijn kast groole reunie voor de liefhebbers van ’t vermakelijk faro-spel. Die lamme kroegwetten'verbieden dat na 10 uur hasard-spelen plaats hebben ! God beter’ ’t! Ilasardspelen! Eene zoo delicieuse en vorstelijke tijdkorting als ’t faro-spel een hasardspel te noemen. Je komt immers?”

Hij die zoo sprak, was Piet Bank, Student in de Medicijnen, die met groote gemakkelijkheid zich bij de kagchel had neergezet, en een van Eduards sigaren had opgestoken. Piet Bank was een van die jongelui, waarin de bedaagde en eerzame jonge jufvrouwen uit kleine landstadjes en groote dorpen, zeer moeijelijk hun ideaal van een Student zouden hebben herkend. Piet Bank was altijd zeer weinig gekleed; een grijze paletot had hij zoo