is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THEMA OVEK DE PLAATSING DER VOORNAAMWOORDEN EN DE OMKEERING DER WERKWOORDEN.

De beleefdheid ') van den bibliothekaris is zij niet bekend? Welke is de lompheid der knechts? Hoe groot is het getal =) der bereikbare boeken? Wij zouden er nooit een boek gevonden hebben! Hebben zij de hoogte der standplaats en de zwakte der ladders berekend? Zijt gij er geweest? Heeft hij er boeken gehaald Kunt gij er teregt? Ergeren zij zich niet? Heeft men u voortgeholpen of afgesnaauwd “)? Ik ga ei nooit weer heen. Om er iets te zien te krijgen moet men dan niet een geleerde O zijn? Zeker geleerde gaat er ook nooit weder heen. De nuttigheid der instelling ®) en het gemak dergenen die van briefjes voorzien zijn! Wordt men er niet altijd als een nieuwsgierige jongen behandeld?

>) politesse'. s) insolence. nombre. ■»} trouver. =) chercher. brutaliser. savant. institution. 9) abus.

111.

THEMA OVEU DE VOORZETSELS EN HERHALING VAN ALLE VOORGAANDE REGELS.

Ondanks den last van het zwarte pak *)• Niettegeir