is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omweg over Batavia behoeven te maken; doeh zijn alsdan aan eene gedwongene frankering van 75 cents onderhevig , terwijl op de adressen moet vermeld worden: Regtstreelcs van Singapore,

Wijders kunnen de brieven naar Oost- en West-Indiën bestemd, ook verzonden worden per scheepsgelegenheid, doch zulks wordt alvorens door de Directeuren der postkantoren te Amsterdam en Rotterdam, door de nieuwspapieren in tijds aan het publiek bekend gemaakt.

AFRIKA.

Brieven voor Algerië en verdere Fransche volkplantingen kunnen over Marseille derwaarts verzonden worden.

AMERIKA.

De brieven naar Noord-Amerika bestemd kunnen over Engeland naar verkiezing, hetzij tweemaal in de week over Rotterdam, hetzij dagelijks over Ostende verzonden worden, doch zijn in beide gevallen onderworpen aan eene gedwongene frankering. Drukwerken worden met 10 cents per vel betaald.

Brieven voor Curaqao worden verzonden over St. Thomas en zijn onderworpen aan eene gedwongene frankering van f 0,85.

Brieven voor Suriname worden over Engeland verzonden, doch zulks moet op de adressen vermeld staan. Zij zijn alsdan onderworpen aan eene gedwongene frankering van ƒ 0,65.