is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RIJKS TELEGRAAP.

Het kantoor is alle dagen geopend, van :

1 April tot 30 September van ’s morgens 7 tot ’s avonds 9 ure.

1 October tot 31 Maart van ’s morgens 8 tot ’s avonds 9 ure.

Berigten van Utrecht naar Amsterdam, Arnhem, Breda, Culemburg, Deventer, Dordrecht, Gorinchem, ’sGravenhage , ’s Eertogenhosch, Nijmegen, Botterdam, Schiedam, Wormerveer, Zaandam en Zntphen, zijn :

Van 1 tot 25 woorden ƒ 0,50.

» 26 » 50 » – 1,00.

» 51 » 100 « – 1,50.

Berigten van Utrecht naar Assen, Goes, Groningen, Earlingen, Leeuwarden , Maastricht, Meppet, Middelburg, Boermand, Vlissingen en Zwolle, zijn :

Van 1 tot 25 woorden/1,00

» 26 » 50 > – 2,00

>5l n 100 » – 3,00

Het adres is vrij, wanneer het niet meer dan vijf woorden bevat.