is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLANDSGHE IJZEREN SPOORWEG.

Van RffrTERDAa naar AMSTERDAH. Van AMSTERDAM naar ROHERDAM. d co os 00 H-* o • co OO oo co g o o o OT o o Rotterdam» D. M. ' 8 — I 8 30 II 30 4 30 7 30 Amsterdam. d co os OO t—' co OT OT g (—1 t—» o os f— Schiedam. U. M. 8 17 8 47 11 46 4 47 7 47 Halfweg. H- ►—1 1—• 0 o 00 1 1—1 co OT 1 ' r* Delft» d CO C7M bO CO . g C7T C7T DO . Haarlem. U. M. 8 11 10 5 DOOR 4 19 7 11 10 8 Rijswijk. U, AI. 9 20 12 18 5 30 8 20 Vogelenzang. Hilleg.- beek, * Ö -O to 00 . ï>0 co co to g to o co bO . ’s Hage. Ü. M. DOOR DOOR » 8 28 -J >t>- Q OO f® oe o bo g ?s r N. Oosteinde. U. M. 9 34 13 33 5 34 8 34 Veenenburg. 1—' c -o bO OO . hp- C7» hf.. g to -a t—i to Voorschoten. Ö GO Ü» b-o O . tfs.. fi- g CJT DT bO CJM . P. Gijzenhrug. (5 •<l üv t—• OO . OT ÜX g --i bo os r* Leiden. U. JI. 9 57 DOOR 5 57 8 57 Warmond. U. M. 9 4 DOOR 5 8 8 4 Warmond, CO GS •—■O ? CO OO os . 1 Leiden. 00 oa I—' CO . 1—■ h-» bO t-J g GS CO tfi*. os . P. Gijzenbrug. U. M 10 19 1 14 6 19 9 19 Voorschoten. 00 CK (—« CO ? bo CC OO bo g co «o co . Veenenburg. at—* e co os go P DO co o DO g p3 4;. r N. Oosteinde. ö d o • » o OO g 5ö . 1 * 14) iïi^ CO OS OO O OO P 4». 4ï». DO DO g DO D0 co CS DO o . *s Hage. ü. M. 9 43 1 48 5 43 8 41 Vogelenzang, U. M. 8 35 10 30 DOOR 3 55 6 50 9 50 Rijswijk. d CO OS bo o co , 1 1 Haarlem. 1—' Ö O *<i 1—' I—' CO r C7M bO bO DO bO • Delft. U. M. 9 30 10 15 3 30 6 15 9 14 Halfweg. o *<1 bO co P b» bO bS bO g bo bo -«j bo bo . Schiedam. «O CS bO Ö CO OO DO CO CO g O O OT o oc . Amsterdam, h—' d o -3 b£> 1—» o . DO DO DO bO DO 1—' g O O DM O O Dt . Rotterdam,