is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ScMonhoven, dagelijks, des morg. 6 ure; Tolsteegpoort.

> I » « d'/a» Ganzemarkt.

Soestdijk, Dingsdag en Zaterdag , des nam. 3 ure; Roskam.

9 Zaturdag, des nam. 1 ure; Postpaarden.

Tiel, Maandag, des midd. 12 ure; Waterpoort.

» dagelijks, des morg. 9 ure; Tolsteegpoort.

Veenendaal, Zaturdag, des nam. é'/j ure. Verg. Poortje.

Vianen, dagelijks, des morg. 9 ure, Hotel de I’Europe.

» » des morg. BVa en des nam. 5V4 ure; Liggende Os.

9 » uitgezond. Zondag, des nam. 1 ure; Waag.

Vuursche (de), Zaturdag, des nam. 3 ure; Verg.Poortje.

Wageningen, Woensdag, des nam. 3 ure; Roskam.

Woerden, Dingsdag, Donderdag en Zaturdag, des morg. 8 ure; Viesteeg.

Weesp, dagelijks, des nam. 4 ure; Vergulde Poortje.

Woudenberg, Woensd. en Zaturd., des midd.l2ure; E. Hart.

Wijk hij Duurstede, Dingsd., Donderd, en Zaturd., des nam. 2 ure; de Waag.

t t > Dingsd.) Donderd. en Zaturd., des nam. 4 ure; Tolsteegpoort.

Zeist, Maand., Woensd.en Zaturd.,des nam. 2 ure; Roskam,

p dagelijks, des midd. 12 ure; de Waag.

I) I 1 morg. 9 en des nam. 2 ure; Wittevrouvvenpoort.

en d.nam. l'/aure; Verg. Poortje.

9 9 des av. 10 ure; Hotel de I’Europe.

Zutpken, » p 9 10 9 1