is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Theologiab sacrum. Secr. A. M. van Voortliuijsen.

Guii) VEKCM ATauE DEGENS. SecT, A. H. Cli. van Leeuwen.

OMGANG TUSSCHEN STADGENOOTEN.

Eoterodamum. Secr, A. M. Eepelius.

Bomelia. Secr. W. D. Bosch.

Vada. Secr. B. G. Moerkerk Boot.

ZüTPHANiA (onder de zinspreuk: «Nos jungit amicitia.”)

Secr. W. C. 0. van de Velde.

Daventria (gemengd.) Secr. E. C. Nieuwenhuijs.

WANDELGEZ ELSCHAPPEN.

Aktemis. Secr. B. Mees.

I’rituiof. Secr. J. Heijiigers.

€ AUTOCHTHONIA

NACHT-WANDEL-GEZELSCHAP. (gemengd) SECR.'N.X

TOONKUNST

Haumonia (gemengd.) Si>cr. J. G. Schlimraer.

Musis SACRDM. Beer. J. Westrik.

Africo-batavian cricket-club(gem.) S. P. Naudé, Pr.