is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reoluduntur. Aan de voorzijde des bekers wordt de sol justitiae, aan den achterkant de jaartallen 1831—1856 gevonden, terwijl van de beide andere zijden de eene de physica door eenige physische instrumenten voorstelt, de andere de mathesis door het volgende opschrift:

NU interit.

S m z=C.

d’ Alembert.

Om den beker slingert zich een lint met de namen : Newton, Fr esnel. Ganss, Ohm, Amper e, Arago, Laplace, v.Humboldt, terwijl op den voet de woorden staan : CLARISSIMO KICHAIIDO VAN REES DISCIPTJLI.

Den 4. April, terstond na afloop der plegtigheid in het groot auditorium, begaf zich eene talrijke schaar voormalige leerlingen (waaronder wij den minister van Finantiën, Dr. A. VROLiK, opmerkten) met de meeste der tegenwoordige naar de woning van den Heer van rees , om hem daar op te wachten. Naauwelijks was de Hoogleeraar de zaal binnengetreden, of Prof. buys ballot betuigde hem uit aller naam de deelneming in zijne feestvreugde, en bragt hem aller dankbare hulde toe voor hetgeen hij gedurende het vierde eener eeuw voor Utrechts Hoogeschool was geweest. Als blijk hunner erkentelijkheid bood hij den Hoogleeraar het geschenk aan, benevens eene perkamenten rol, die de namen der deelnemers bevatte.

Uit de volheid van zijn gemoed beantwoordde de Heer