is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1857, 1857

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zekere theologische dissertatie :

Het komt mij voor, dat onder de grieven van verscheiden aard tegen de jongelui van den tegenvvoordigen tijd, ook dit bezwaar in de mode is gekomen, dat zij niet oud genoeg zijn; reden waarom zij geen regt van spreken hebben

Het is een bespottelijk argument.

De oude heer Smits.

ld.

Immers de waarheid is van adel en niemands wapenschild telt zooveel kwartieren, als het hare. Nu is de vraag niet, of de jongelui van den tegenwoordigen tijd in alles regt hebben? De vraag is alleen, of de waarheid gediend wordt, wanneer men hunne kritiek wederlegt met onderzoek te doen naar hun gedrag en hunnen leeftijd.

De oude heer Smits.

ld.

Het echt evangelisch Protestantisme neemt met dankzegging aan God de vergunning van vrij wetenschappelijk onderzoek aan.

Hagenbach. Handl. tot de Chr. Godsd.

Liefhebhery-collegien over fransche letterkunde, kanselwelsprekendheid, land- en volkenkunde, enz. enz.

Alle overeenkomst tot verkoop of levering van fondsen, die door den verkooper niet zullen bewezen worden ten