is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen jongensdroom! Geen kreupel lied

Op haar die men zijn liefste hiet I

Geen hart ontgloeid dan door ambitie!

Neen! «zelfbewustheid” is het woord

Dut liefdes zoetste droomen stoort,

Of I wél begrijpen van positie!”

Voor tßobinson” of «Don Quichot,”

Voor «Tooverlamp” of » VValter Scott,”

Moet » Sue” en » Paul de Koek” fungeren ,

Op twintig jaar een bleeke wang,

Een boezem zonder lust of zang,

Dat heet xxt' vivéren!

Maar knap!! Mathesis, Algebra ,

Chemie, Historie, Physica,

Techniek: ... je kunt het niet begrijpen!

En talen! (Maar moderne altijd!)

't Grieksch is zijn reputatie kwijt,

’t Latijn (eheu!) ligt lang op ’t gijpen!

Dat kan er nu ook niet meer af!

Homerus... is toch eig’lijk laf;

En Tacitus... och Capefigue

Is net zoo mooi en minder zwaar.

Tragedies... lastig hier en daar.

En weinig amusante intrigue!