is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 VAN SLACHTMAAND, LVII.

(Een Albumblad voor H.H. Medewerkers.)

'Verschijnen gaat de slot-termijn,

Waarop aan verdre stukken

De toegang moet geweigerd zijn,

En ’t aankoomt slechts op ’t drukken

Doch, eer ons boekjen snelt ter pers,

Veroirloof noch een enkel vers

Om van een heuchlijk teeken

Met bondig woord te spreken!

’t Geldt minder d’ inbond dezer blaan

’t Waar wis niet in hun voordeel,

Scheen hier alreê een proef gedaan

Tot paaiing van streng oordeel.

Neen, ’t zij met min- of meerder klem,

Maar ieder stuk heeft eigen stem :

’t Vcrweere zelf zijn rechten.

Wanneer ’t die aan ziet vechten!