is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1859, 1859

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E.

Als Bijlage tot het Verslag over ’t afgeloopen jaar, plaatsen we nog het Koninklijk Besluit van 15 October 1858 (Staatsblad N** 71) houdende nadere bepalingen ten aanzien van het af te leggen examen door hen, die op eene buitenlandsche academie een diploma als medicinae doctor hebben verkregen.

Wij Willem 111, bij de gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz. enz. enz.

Op de voordragt van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 30 Augustus 1858, N“ 302, scle afdeeling.

Den Kaad van State gehoord (advies van den 15 October 1858 , N« 9);

Gezien het nader rapport van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 21 October 1858 , N“ 108, sile afdeeling j