is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de veteranen niet worden opgenomen, tenzij dat een tijdperk doorleefd is , dat wij met den naam van groenloopen bestempelen.

Toen die tijd ten einde was, werdt gij geroepen, om door den Senaat plegtig te worden geïnstalleerd als lid van het Corps; en maakte het toen op u geen indi-uk, de vertegenwoordigers van het Corps in grooten getale te zien zitten, in plegtig gewaad gekleed, met de insignia hunner waardigheid omhangen, en tot teeken dat het oogenblik plegtig was, met de witte das ? Ik vraag het u, al willen wij aan het uiterlijke niet te veel hechten, en al maakt het nu dien indruk niet meer op u, nu gij aan die zaken gewoon zijt geworden: moet het geen indruk maken, wanneer wij bij plegtige gelegenheden, den Senaat ons zien voorafgaan , volgens artikel 89 onzer wetten, met de witte das ? Moet zoo iets bij installaties der nieuwe leden den indi-uk van het oogenblik niet verhoogen? Moet bij Serenades enz. de burgerij niet erkennen, dat de Studenten ook de vormen weten in acht te nemen ?

Op uitnoodiging van het een of ander academisch gezelschap, zijt gij daarvan lid geworden. Ook daar wil men uop plegtige wijze ontvangen. Het is een belangrijk oogenblik voor den Student, die zich alzoo aan een zeker aantal academie-broeders nader gaat aansluiten ,om met elkander te werken en na afloop daarvan verder op Studentenwijze met elkander den avond door te brengen. De leden zelf gevoelen het.