is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dc beoordeoling der in te komen stukken wenscbcn we op te dragon aan eene dichteren-commissie, bestaande uit de HH. :

F. F. C. Steinmetz , medewerker aan de „ Lectuur voor de Huiskamer."

T). Dorbeck , Dichter der „Mors-rozen." *)

E. Laurillard, „ van het „Weezenlied."

N.H.Tatiim ZüBLT, „ „ de „Hunnebedden."

A. Lestdrgeon, „ „ „Johannes de Dooper."

Adama V. ScHELTAMA, Vertaler van „ Longfellow’s Courtship op Mile Standish."

B. T. Lublink Weddik, medewerker aan ’t „Volksblad."

Als belooning erlangt de overwinnaar een exemplaar van Dr. C. A. Tebbenhofp’s „ Juvcnilia", welke dichter van de mededinging verzocht wordt zich te onthouden, daar anders de overwinning ontegenzeggelijk beslist zou zijn.

Verder heeft dc dichteren-commissie ’t op zich genomen , in eene cantate de overwinnaars te bezingen , welke cantate de redactie der grijze Letteroefeningen wel zal willen opnemen.

De antwoorden moeten ingezonden worden vóór 1 Meie.k., met verzegelde briefjes, waarin de naam des dichters, die bij niet-bekrooning naar gewoonte plegtig zal verbrand worden.

1) Eene onbegrijpelijke vergissing dat Mors-rozen! Er jnoet staan : Mos-rozen.