is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1860, 1860

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEEANDEEINGEN EN BIJVOEGSELEN,

Voorwerk.

Op pag. 84 staat: BuitenlandscJie, lees: Binnenlandscke.

, „ 48 staat nog opgegeven: de Heer S. CoHu. Na het afdrukken van den staat der Hoogeschool, overleed de verdienstelijke man, die om zijn bekwaamheid en ijver aller achting wegdroeg.

« „ 51. Het oratorie-collegie van Prof. iek Haar, is Vrijdag om de veertien dagen, te 10 nre.

Het theol. dispuut onder Z.H.GeI. leiding insgelijks Vrijdag om de veertien dagen, te 10 nre.

» n 51 reg. 10 V. b. staat: Maandag te 7 ure, lees: te 1 ure.

„ „ 63 leze men achter *M. H. F. H. van Buren, j. : Voorstraat, v. d. Wielen.

II II 65 „ „ „ *W. Engelen van Pijlsweert, j. : Oude Gracht, Groenhuizen.

„ „ 67 bijvoegen; W. Hartwijck, T., Jansbrug, de Wit.

u II 70 leze men achter R. J. Kruijlf, T. :Z. Niemostraat, Cochius.

» ~ 82 staat: H, Esnst, lees ;H. Ernst.

• „ 84 Als Secretaris van Olympia, bijvoegeu: de Heer H. Cantzlaab.