is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Totale Zonsverduistering, 31 December 1861.

Oedeeltelijk in Nederland zigtbaar.

Begin: ’s middags te llu 35m M. U. T.

Einde: ’s namiddags » 4 43 » « „

Deze verduistering zal zigtbaar zijn in de westelijke helft van Europa, in Klein-Azië, noordelijk Afrika en in het noordelijk deel van Zuid- en het zuidelijk deel van Noord-Amerika.

Te Utrecht bereikt de verduistering eene groote van 6 duim.

Begin te Utrecht; ’s namiddags 3» 12m M. U. T.'

Midden » n „ 3 14 // // //

Einde « „ „ 4 16 » » ,/

De Zon gaat op oudejaarsavond onder ten 3u 53m, Zoodat zij bij haren ondergang nog gedeeltelijk verduisterd zal zijn.