is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. AV. OpzooitEE, Geschiedenis en Wijshegeerie. Redevoering ter opening der Academische lessen uitgesproken. Gr. Bq. Amsterdam, J. H. Gehhard en Co.

„ Julius Caesar, Treurspel van Shakespeare, Uitbet Eng. vertaald. Post 80. Amsterdam, J. H. Gehhard en Co.

„ The Flays of IV. Shakespeare, Uitgegeven en verklaard. I. Othello, the Moor of Veniee, Post 80. Amsterdam, Gebr. Binger. (Compleet in 36 stukken.)

W. G. Brill , de juiste beschouwing der geschiedenis in hare vrijmakende kracht. Redevoering , gehouden den 20. September 1860 , ter opening zijner lessen over de geschiedenis der Nederlanden, Roy. 80. Leiden, E. J. Brill.

■W. G. Beul en O. tan Rees , Algem. Geschiedenis des vaderlands, van de vroegsle tijden tot op heden. 111. 11. 25-27 , 111. 111. 1-7. Met Platen, Kaarten en Portretten. 40. Amsterdam , C. L. Schleijer en Zn.

F. C. Donders, Ametropie en hare gevolgen. Ter herinnering aan het vijftigjarig jnhileum van den Hoogleeraar B. F. SuERMAN. Met 11 houtsnêe-figuren en 3 platen. Gr. 80. Utrecht en Amst. C. en C. G. v. d. Post.

Bhysiologie d. Menschen. Deutsche originalausgahen vont verf, rev, u, vervollstündigt u, aus der Uollünd Uiers, v, F. W. Theile. I. 2e verb. aufl. Gr. 80. Leipzig , S. Hirzel.

„ Prof. T. Arlt en Dr. A. von Graefe, Archiv für Opthalmologie.y. 1. initHolschn. Gr. 80. Berlin , Peters.

B Dr. W. Bereik , Archiv fiir die Eollandische Beitrage zur Natur- und Heilkunde, 11. 2. 3. Gr. 80. Utrecht, Kemink u. Sohn.

Ij. C. V. Goudoever en Dr. H. J. Broers , Tijdschrift voor Verloskunde , V. 3-12. Gr. 80. Ttrecht, P. W. v. d. Weijer.