is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet goed, plant het in uw hart en schift de tarwe van ’t onkruid. Leef te midden uwer medestudenten aangenaam, pleizierig, werkezelaohtig, dwaas, uitgelaten gelijk ge in de eerste tijd verkiest: later zult ge. tot ’t pad der bezadigdheid wel terugkeeren. Maak u vrienden, maak u vijanden, word lid van alle studenteninrichtingen , als ze goedkooper worden, of als uw beurs ’t lijden kan Sol Justitiae illustra nos! Werk zelfstandig word geen dictaten-man, arbeid voor de waarheid, in welke vorm ze u verschijnt wees verdi-aachsaam, lees meer tegen, dan voor uwe stellingen, wat er voor is kent ge toch maar al te goed kortom, wees student en zeg het meê:

Sol Justitiae illustra nos!«

Ik volgde met een vlammend oog de pook, die hij in vervoering (als ’t mij voorkwam) had aangegrepen , en mijn rechterhand uitstrekkende, zei ik:

u Ook mij, als theologant, bestrale het licht der waarheidzonne alhier!" Plotseling ging de lamp uit // ik zei het wel, dat het beroerd licht was « hoorde ik den jurist noch zeggen de pook viel op den grond en ’t geluid zijner voetstappen stierf allengs weg

Stil sloop ik de deur uit, om na te denken over den eersten avond van mijn studententijd. Achter mij. liet ik een onuithluschbaar gelach !

Besiint Cetera,

P. J. C.