is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~ Doet dat den klapper zeer ? “

;; ’k Geloof liet niet:

Men zegt, een vrucht, een steen heeft geen gevoel."

f, En heeft een bloem gevoel ?"

H Men zegt, dat ook

De bloem niet voelen kan."

„En waarom , moeder ,

Toen *k gisteren de Fukul ampat *) plukte ,

Hebt gij gezegd; dat doet de bloemen zeer?"

n De Fukul awpat was zoo schoon , mijn kind;

Daar pluktet gij zoo wreed de blaadjes af.

Dat om die arme bloem ’t mij zeer deed, en

Al heeft de bloem het zelve niet gevoeld :

Ik voelde *t voor de bloem , omdat zij schoon was. «

Doch , moeder , zijt gij ook schoon ? "

Neen , mijn kind ,

’k Geloof het niet. "

„ Maar gij hebt toch gevoel ? "

;; Dat hebben wc allen, maar niet even veel. "

/> En kan u wel iets zeer doen ? Doet ’t u zeer ,

Als op uw schoot zoo zwaar mijn hoofdje rust?'^

„ Neen, dat doet mij niet zeer. “

*) Woordelijk vier uur ; ook een bloem die ’s middags vier uur opengaat.