is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ACADEMISCH KAAETSPEL.

allen, leiers, kent het edel omberspel

En de ondervinding dus , leerde u maar al te wel

Dat, als >t geluk ons vliedt, als bij eiken „ saus prendre ''

I Hoe sterk ook, alles zit in handen van één ander,

Men, hoeveel kunst én tact én slimheid men betoont

Zijn doos ziet – als een buis door niemand meer bewoond.

En weigert bet geluk dus wreed zelfs alle stralen,

Dan kunt ge soms niet eens nw fiches-scbuld betalen.

Men wint eerst dan enfin! ge kent *t gewoon beloop ,

Op *t Academie-blad, ook groen steeds (kleur der hoop)

Speelt men hetzelfde spel, – daarop (in goud gew'eveu)

Staat sol justitiae illustra nosgeschreven.

En dat geen sterveling u voortaan stoor*, molesteer* –

Ook daar is voor gezorgd, door iets uit ’t grijs weleer

Weer op te graven – en. . , maar ’kgeef liefst geen suspicie

En zwijg nit vrees voor d’ Academische polieie.