is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagen des ouderdoms anders, dan die droomen ze voorspiegelden! Frans had zeker nooit in die schoone gouden droomen , die hij aan de zijde van Marie droomde, het akelig visioen gezien, dat zijn sterfbed omringde.. . . Zijne beminde als gade van den man, dien hij in zoovele opzigten overtrof, en hij zelf door de équipaadje van dien man als soldaat overreden!

En nu, mijne lezers, mijn verhaal is ten einde; ontvangt het met toegevendheid, maar nog eene bede rigt ik tot u ; Zoo een uwer soms de stille rustplaats van Cheribon’s dooden bezoekt, en daar twee cypressen vindt, die eenen eenvoudigen lijksteen overschaduwen met het opschrift:

F. V. B.

Ood zij zijner ziele genadig.

hij wijde een oogenblik der herinnering aan den ongelukkige , die door zijne schitterende talenten anderen en zich zelven verblindde !

.1. C. M.