is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kiep thans het arme deurtje,

„Nu hang ik aan den zolder “

„ Op een studentenkamer , »

u Tot spot van alle vrienden «

j> Van mijnen nieuwen meester. "

ft Zij roepen dan „ „ daar hangt hij " “

n n Maar ’t is slechts pars pró toto 1

„ Ach ’k gaf wel honderd, mille "

«Yes! ï) meer dan duizend gulden," 2)

ƒƒ Kon ik weer rustig hangen "

„In uwen ouden kagchel "

„ Op uw collegekamer I “

Zoo bleef het arme deurtje

Daar aan zijn touw steeds hangen;

En hoe zijn oude meester

Ook vloekte en leven schopte,

Het ontevreden deurtje

Kwam nooit meer in zijn kagchel.

W. A. V. H.

NB, De fabel van „het Zeepbakje" is om den soortgelijken inhoud niet vertaald , al is de verdienste van het oorspronkelijke dezelfde.

1) In het oorspronkelijk stuk was dit wYes!" in ’tarabisch uitgedrukt; de vertaler meende dus ook hier eene andere taal dat het nederduitsch te moeten bezigen en koos daartoe het engelsch.

2) In *t hebreeuwsch werd hier een munt genoemd , die ’t meest met onzen gulden overeenkomt.

De Vertaler,