is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*Paedagogiek , (behandeling van Aristoteles' ars poëtica , Plinii Secundi Epistt.,) woensdag te 11 ure, saturdag te 9 ure.

C. W. OPZOOMER.

Logica, donderdag, vrijdag en saturdag te 2 ure,

Metaphjsica, dezelfde dagen te 1 ure.

J. A. C. ROVERS.

*Romeinsclte antiquiteiten, dingsdag te 9 en 10 ure, woensdag, donderdag en vrijdag te 9 ure.

*Geschiedenis, woensdag, donderdag en vrijdag te 10 ure, dingsdag te 1 ure.

*Historiographie.

H. C. MIELIES.

'Helreeuwsch , (verklaring van Roorda’s grammatica en een gedeelte van het boek Rigteren,) dingsdag te 10 ure, donderdag te 1 ure, vrijdag te 9 ure.

*Syrisck en Chald., maandag te 12 ure, saturdag te 9 ure.

*Helreeuuische antiquiteiten, dingsdag, woensdag en donderdag te 9 ure.

* Arabische , Syrische en Chaldeeuwsche Schrijvers, woensdag te 5 ure.

*Maleisch en Javaansch, maandag te 5 ure.

W. G. BRILL.

Nederlandsche taal, maandag te 1 ure, dingsdag te 2 ure en saturdag te 11 ure.

3