is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17'’'” tot een gemeensehappelijken maaltijd vereenigden en door een Commissie uit den Senaat werden gecomplimenteerd, welk blijk van hulde door hen met warmte werd aangenomen.

Maar ook de bevolking van Utrecht had getoond, dat zij zich goed kon houden als er feesten gevierd werden. Geen enkele klacht is er in die dagen over wanordelijkheden opgegaan, en terecht werd haar bij publicatie door den burgemeester dank daarvoor gezegd.

Br was eerst nog sprake van , dat voor de vacantie een contrapartij zou aangeboden worden aan de Studenten ; zoo als men verneemt is deze echter uitgesteld ad kalendas Graecas.

En nu werd Utrecht, dat zooveel vreugde gezien had, vervelend , en elk haastte zich de plaats te verlaten, die door de herinnering aan wat zij hem onlangs had gegeven, het gemis daarvan thans zoo droevig onder ’t oog bracht. Slechts de literarische faculteit was nog druk bezig met het afnemen van examina. Door een bijzondere berekening was zij er toe geleid, om eerst in de week vóór de feesten met het afneraen der examina te beginnen en had zich toen plotseling teleurgesteld gezien in de hoop, om die allen nog vóór de feesten af te doen. In de feestvveek zelve kon het niet geschieden, en was het wonder, dat in de week daarna niet ieder, die voor de feesten gereed was, op alle punten van zijn examen kon voldoen ?