is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Werpen wij thans nog een blik op de bijzondere inrichtingen.

De sociëteit P. H. E. M. ging in bloei vooruit, en menig genoegelijk uur werd er gesleten. De nieuwe kastelein schijnt de goede verwachtingen, die men van hem koesterde, niet te logenstraffen. Ook het verplaatsen der leeskamer naar boven, wordt als eene verbetering geroemd.

’t Concert van ’t Utreohtsche Studenten Corps handhaafde zijn ouden roem door het eerste Invitatie-Concert, waarbij de beroemde violist Ole Bull en de barytonzanger Stockhausen hunne gaven deden hooren en bewonderen; eene serenade aan Ole Bdll gebracht, en een zilveren bokaal hem bij die gelegenheid aangeboden, waren de tolken der •geestdrift door zijn spel opgewekt. Ook de Heeren-Concerten gaven veel genoegen.

Olympia bloeide ook, en was zelfs in staat een prachtig assaut te geven in den schouwburg, waarbij een meer dan talrijk publiek de beoefenaars der edele gymnastie en schermkunst bewonderde. Ook de pantomine, die het assaut besloot, verwierf luide goedkeuring. Den PI.H. Abspoel en Vossenaer werd bij deze gelegenheid een blijk van rechtmatige hulde door den Praeses overhandigd.

riawa voYiTot. ging wel niet achteruit, maar , ofschoon het getal leden voortdurend toenam, ging het toch niet veel vooruit. Terwijl de oudere studenten zich nog vrij