is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. Algemeen letterlievend maandschrift.

1849 1 bl. 393—427. Hongarije.

1850 I „ 131 —166. Silezië en de Sudeten.

1851 II „ 282—290. Beoordeeling van: C. J. van Heel Dz. . de banken van leening in Nederland nader onderzocht, 1851.

1857 11 „ 233—236. Beoordeeliiig van: L. A. J. W. baron Sloet, mijn verblijf te Kissingen, 1857.

J. Nieuwe Bijdragen tot bevordering van het onderwijs en de opvoeding.

1859 bl. 373—380. Boekbeoordeeling van: I°. Staathuishoudkunde door Jozef Hroz; 2°. Grondbeginselen der Staatshuishoudkunde door Mevr.MARCET; 3”. Beginselen der Volkshuishoudkunde door J. B. Say.

K. Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek.

Deel II (1843) bl. 196—212 Bedevoeriug over Adam S.MITH.

„ X(1854) „ 136—138. Een paar stalen van pseudo staathuishoudk.

” » » » 165—169. lets over de aanwendinsr O der sterfte tafels voor de kennis van den levensduur.

„ XI (1855) „ 365—868. Berigten uit de Hollandsche kolonie Pelia in Noord-Amerika.

» XIII (1856) „ 171—185. Banken van leening.