is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDE EAA D.

©preekt, vrienden, handelt, schrijft, al wat ge wilt – en vrij.

/En hebt ge steeds dien moed I fiat! maar dan ook zij

De koninklijke weg steeds de uwe. Schuwt de paden

Der Anonymiteit in woord, geschrift of daden ,

Zoo afgereden, dies zoo veilig te betreen.

Vrij lagchen we om iets zots , kleingeestigs, om ons heen,

Eu hekelen den gek of dwaas, (wie ’t ook moog wezen,)

Maar ouder woord of schrift zij onze naam te lezen.

Grijpt vrij den ridicuul bij ’t lelijk ezelsoor,

En stelt hem, elk ten spot, ten voeten uit, ons voor;

O! spaart hem niet, hoe ook in rang of stand verheven ,

"Wel Edel of Gestreng of AVelEerwaard, om ’t even,

Die dwaas is hoore dit, al was hij Hooggeleerd ,

En ’tklinke om hem steeds heen waar hij zich wendt of keert.

Maar toont ge ook hier student, vol geest en moed te wezen,

Vriend 1 onder ’t stuk uw naam voor ieder die ’t wil lezen.