is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien (450 voet lang, 200 voet breed). Twee en vijftig pilaren met standbeelden versierd, elke pilaar ruim 16 schreden in omvang, moesten het prachtige gewelf ondersteunen , dat zoo kunstig was geschilderd dat het op het oog geheel gebeeldhouw'd scheen.

Wij beklommen aanstonds het dak en den toren, te zamen 494 trappen om zoo spoedig mogelijk het fraaije uitzigt op de Alpen te hebben.

De Montblanc, de St. Dcinhard, vóór deze de Mont-Oenis vielen ons al aanstonds in het oog. Het duidelijksi zigtbaar was de Monte Eosa , dan den Simplon en daarachter enkele toppen van de Berner-oberlandsche Alpen ; zoo voortgaande van de linker naar de regtcr hand, zagen wij den St. Gotthard, den Splugen, verderop de Certosa van Pavia, de torens en koepeldaken van Pavia zelf, in het verschiet de Apenijnen.

Toen wij dit alles op ons gemak bekeken hadden, daalden wij weer 150 trappen naar beneden en waren nu op het hoogste punt van het glooijende dak , uit groote wit marmeren platen bestaande , dat in verschillende terrassen als het ware, honderd vijftig voet hoog is en met 98 spitse gothisehe zuilen prijkt.

Onze aandacht, waarmede wij dit reusaohtig marmeren paleis bewonderden, werd hier een oogenblik gestoord, door dat een troep Bcrsaglicri, de straat, waar wij a vol d’oiseau op neerkeken, passeerde; mijn vriend sloeg dit met de meeste aandacht gaande en kwam tot de conclusie, dat die menschen iu de